Legislacja

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

2 sierpnia 2021

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na etapie uzgodnień międzyresortowych i opiniowania znajdujemy nowelizację rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego (2019.2141 i 2021.86) [kliknij].

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego skierowana została do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Zmiana ma charakter dostosowujący, wynikający z nowowprowadzonych rozwiązań ustawowych dot. m.in. zwalniania kierującego pojazdem z posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy (pozwolenia na kierowanie), upoważnienia strażników gminnych (miejskich) do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o nacisku osi, a także przepisów dotyczących ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu drogowego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch. - Z powyższych względów konieczne jest dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego, dostosowującej regulacje tego aktu wykonawczego do zmian ustawowych – informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. (jm)