Ogłoszenia

W niedzielę cofamy zegary

28 października 2022

W niedzielę cofamy zegary
(fot. PIXABAY)

W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 października) zmieniamy czas z letniego na zimowy, czyli w niedzielę o godz. 3.00 cofamy wskazówki zegarów na 2.00. Przypomnijmy - jeszcze obowiązuje dyrektywa unijna ze stycznia 2001 r. - choć trwają rozmowy i są podejmowane pierwsze działania, aby zmienić te regulacje. Zmiana czasu w Polsce jest regulowana przepisami rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026, które poprzedzało rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tymczasem - do 2026 r. (Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie zmian czasu w latach 2022-2026) - jesienią cofamy zegary.

Cofamy tego samego dnia i o tej samej godzinie w Unii Europejskiej. Dyskusja nad zasadnością stosowania czasu letniego i zimowego rozpoczęła się już kilka lat wcześniej i trwa. W 2018 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne, których wynikiem było określenie, iż 84% respondentów (4,6 mln osób) chciałoby zniesienia zmiany czasu. W Polsce badanie przeprowadził w marcu 2019 r. CBOS. 78,3% Polaków opowiedziało się za rezygnacją z tego rozwiązania.

KE przygotowała i przekazała Państwom Członkowskim projekt odpowiedniej dyrektywy, która zakładała przyjęcie przez poszczególne państwa wybranego indywidualnie stałego czasu przez cały rok. Ostateczne decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji zmian czasu jednak nie zapadły.

Zwolennicy tych jeszcze obowiązujących regulacji wskazują, iż zmiana czasu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych i rowerzystów właśnie jesienią i zima, gdy nadchodzą wcześniejsze zachody słońca, gdy wcześniej robi się ciemno, gdy wzrasta ryzyko wypadku. (jm)