Ogłoszenia

Więźniowie tej samej instrukcji

27 marca 2024

Więźniowie tej samej instrukcji

W cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ przed nami kolejne spotkanie poświęcone systemowi szkolenia i egzaminowania kierowców. Już w czwartek – 28 marca br. o godz. 11.00 – wrócimy do rozmowy poświęconej kwestiom znowelizowanego rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Tytuł naszej debaty on-line – „WIĘŹNIOWIE TEJ SAMEJ INSTRUKCJI”. Czyli o kim będziemy mówili? Odpowiadamy o: egzaminatorach i kursantach. Poznamy także co o określonych aspektach związanych ze szkoleniem i egzaminowania myślą naukowcy i praktycy w Europie i na świecie - uczestnicy Kongresu organizacji CIECA (Międzynarodowa Komisja ds. egzaminowania kierowców. Skrót od francuskiej nazwy: Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).

Gośćmi prowadzącej – Jolanty Michasiewicz, redaktor naczelnej PRAWA DROGOWEGO@NEWS będą:

- Tomasz Matuszewski, egzaminator,

- Roman Uździcki, egzaminator,

- Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Tradycyjnie organizatorami DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS oraz portal L-INSTRUKTOR.

Debata w formule spotkania on-line, które transmitujemy:

On-line zoom - webinar ID: 823 3697 9412, hasło: INSTRUKCJA

On-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowe

On-line facebook: www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025-105720195239020