rozporządzenie o egzaminowaniu
Krzysztof Żółtek. „Panie egzaminatorze… A co to znaczy, że moje zachowanie zagrażało bezpośrednio innym… Przecież tutaj nikogo nie było?”
Rozmowy

Krzysztof Żółtek. „Panie egzaminatorze… A co to znaczy, że moje zachowanie zagrażało bezpośrednio innym… Przecież tutaj nikogo nie było?”

19 kwietnia 2024

„Panie egzaminatorze… A co to znaczy, że moje zachowanie zagrażało bezpośrednio innym… Przecież tutaj nikogo nie było?”. Pisze: Krzysztof Żółtek - egzaminator w WORD, były egzaminator nadzorujący, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy, biegły sądowy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych

Czekamy o godz. 11.00: Matuszewski/Uździcki/Wiśniewski
Ogłoszenia

Czekamy o godz. 11.00: Matuszewski/Uździcki/Wiśniewski

28 marca 2024

Dziś o godz. 11.00 rozpoczynamy kolejną godzinę rozmowy nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie egzaminowania, też o obowiązującym systemie szkolenia i egzaminowania. W cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Tytuł DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ: „WIĘŹNIOWIE TEJ SAMEJ INSTRUKCJI”. Gośćmi prowadzącej – Jolanty Michasiewicz, redaktor naczelnej PRAWA DROGOWEGO@NEWS będą: Tomasz Matuszewski, egzaminator, Roman Uździcki, egzaminator, Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Więźniowie tej samej instrukcji
Ogłoszenia

Więźniowie tej samej instrukcji

27 marca 2024

W cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ przed nami kolejne spotkanie poświęcone systemowi szkolenia i egzaminowania kierowców. Już w czwartek – 28 marca br. o godz. 11.00 – wrócimy do rozmowy poświęconej kwestiom znowelizowanego rozporządzenia w sprawie egzaminowania. Tytuł naszej debaty on-line – „WIĘŹNIOWIE TEJ SAMEJ INSTRUKCJI”. 

Roman Uździcki. Paragraf 13, czy jedna wielka ściema…
Rozmowy

Roman Uździcki. Paragraf 13, czy jedna wielka ściema…

21 marca 2024

W toczących się w tle rozmów, rozważań i opinii w temacie interpretacji nowych zapisów dotyczących głównie interpretacji paragrafu 16 ust. 1 pkt. 2 w połączeniu z tabelą nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023, poz. 2659) chciałbym wyrazić swoją opinię dotyczącą realizacji paragrafu 13 a w szczególności ust. 4,5,6 i 7 ww rozporządzenia.

Andrzej Rak. Szkolenie i egzaminowanie powinny stanowić całość
Rozmowy

Andrzej Rak. Szkolenie i egzaminowanie powinny stanowić całość

14 marca 2024

Andrzej Rak, zastępca dyrektora WORD w Opolu - przed kolejnymi spotkaniami w cykl DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ - formułuje kilka ważnych kwestii uzasadniających potrzebę zmian w obowiązującym systemie. Stawia tezę, iż właśnie szkolenie i egzaminowanie powinny stanowić całość. Apeluje: - Trzeba skończyć z nauką „pod egzamin”. Takie zmiany mają szansę wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O zachowaniach mogących skutkować…
Rozmowy

O zachowaniach mogących skutkować…

12 marca 2024

Na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS oraz w DYSKUSJACH NA RATUSZOWEJ rozmawiamy o regulacjach wprowadzonych do najnowszego rozporządzenia o egzaminowaniu. Niestety wywołują wiele różnorodnych opinii. Dziś wypowiedź Czytelnika, który pisze: - Jednak wydaje się, że w efekcie zmiany przynoszą więcej złego niż dobrego.

Robert Dorosz. Egzamin z poziomu dyrektywy. Część 2
Ekspert wyjaśnia

Robert Dorosz. Egzamin z poziomu dyrektywy. Część 2

22 lutego 2024

W niniejszym artykule przedstawię wymagania dotyczące oceny umiejętności i zachowań podczas egzaminu, jakie powinny być sprawdzane podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B w Unii Europejskiej, a są ujęte w załączniku II powyższej dyrektywy - pisze Robert Dorosz.

Bezpłatny webinar
Ogłoszenia

Bezpłatny webinar

19 lutego 2024

Grupa IMAGE, przypomina -swoim partnerom handlowym - iż w najbliższą środę - 21 lutego 2024 r. godz. 17.00-18.30 odbędzie się bezpłatny webinar poświęconym nowemu rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o egzaminowaniu. Tytuł: EGZAMINOWANIE W 2024 r. WYMAGANIA I OBOWIĄZKI W KONTEKŚCIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY. Webinar poprowadzi: Jakub Grabowski, ekspert ds. brd, wieloletni instruktor nauki i egzaminator. Wszelkich odpowiedzi na temat udziału udzieli Dział Handlowy Grupy IMAGE: tel.: 22 811 01 99.

Robert Dorosz. Egzamin z poziomu dyrektywy
Ekspert wyjaśnia

Robert Dorosz. Egzamin z poziomu dyrektywy

13 lutego 2024

Prawo jazdy kategorii B w Polsce, a dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy - egzamin praktyczny. Czyli o przepisach unijnych i krajowych - część pierwsza.

Robert Dorosz. Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim już realizowany
Legislacja

Robert Dorosz. Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim już realizowany

5 lutego 2024

Egzamin teoretyczny w języku ukraińskim jest już - od miesiąca - dostępny i przeprowadzany w trakcie egzaminów państwowych na prawo jazdy realizowanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego! Katalog pytań egzaminacyjnych uzupełniony i wdrożony. Tymczasem dla kategorii B prawa jazdy - informuje Robert Dorosz.

ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz
Ogłoszenia

ePD –tekst jednolity i ujednolicony - pobierz

29 stycznia 2024

Zbiór aktów prawnych z szeroko pojętego prawa o ruchu drogowym - ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE został zaktualizowany według stanu prawnego na dzień 28 stycznia 2024 r. Udostępniono m.in. tekst ujednolicony rozporządzenia o egzaminowaniu (po zmianach obowiązujących od 18 stycznia br.), ale także teksty jednolite kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego itd. W ePD znalazło się także Zarządzanie nr 1 z dnia 19 stycznia br. w spawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury.

Od dziś obowiązują opublikowane zmiany rozporządzenia ws. egzaminowania
Legislacja

Od dziś obowiązują opublikowane zmiany rozporządzenia ws. egzaminowania

18 stycznia 2024

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia br. opublikowano - zapowiedziane i oczekiwane - rozporządzenie nowelizujące nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania. O tym co zmienia mówiliśmy także podczas ostatnich spotkań w ramach cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Rozporządzenie obowiązuje z dniem dzisiejszym.

Czekamy o godz. 11.00
Ogłoszenia

Czekamy o godz. 11.00

12 stycznia 2024

Dziś, 12 stycznia 2024 czekamy o godz. 11.00 DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ pt. “ZAGROŻENIE=PRZERWANY EGZAMIN”. On-line zoom Webinar ID: 829 7540 6540 6518 hasło: STOP On-line facebook: www.facebook.com/prawodrogowe On-line facebook: www.facebook.com/L-instruktor-2020-2025-105720195239020 Podstawą będzie obowiązujące od 1 stycznia rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (publikacja: 2023.2659.

Ministerstwo w sprawie braku publikacji noweli rozporządzenia o egzaminowaniu
Legislacja

Ministerstwo w sprawie braku publikacji noweli rozporządzenia o egzaminowaniu

11 stycznia 2024

Rzecznik prasowy resort Infrastruktury zapytany przez redakcję PRAWA DROGOWEGO@NEWS o zapowiedzianą jeszcze w grudniu ub. r. nowelizację obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie egzaminowania poinformował nas, iż trwają uzgodnienia z ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Akt będzie obowiązywał z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Piątek - 12.01 br.
Ogłoszenia

Piątek - 12.01 br.

11 stycznia 2024

12 stycznia 2024 r. (piątek/godz. 11.00) - po przesunięciu terminu - kontynuujemy rozmowę o kwestii przerywania egzaminu państwowego w sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym. Spotkanie zatytułowaliśmy: „Zagrożenie = przerwanie egzaminu. Egzamin po 1 stycznia 2024 r. cz. 2”. Podstawą będzie obowiązujące od 1 stycznia rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Nowelizacja, której jednak nie ma. Dlaczego?
Legislacja

Nowelizacja, której jednak nie ma. Dlaczego?

3 stycznia 2024

Jeszcze 21 grudnia 2023 r. w Wykazie aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji udostępniono autorski projekt rozporządzenia resortu w sprawie egzaminowania. W Dzienniku Ustaw akty dotychczas nie opublikowano mimo faktu, iż wejście w życie określono - z oczywistych przesłanek - na 1 stycznia br. WORD-y prowadzą egzaminy i pytają.

Piątek/12.1.2024
Ogłoszenia

Piątek/12.1.2024

28 grudnia 2023

Z pierwszym dniem nadchodzącego roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania. 5 stycznia 2024 r. - zgodnie z poczynioną obietnicą - kontynuujemy rozmowę o podjętyche w tym akcie wykonawczym kwestiach, tym razem - tę najistotniejszą, czyli zasadę przerywania egzaminu państwowego w sytuacji zagrożenia w ruchu drogowym. Do rozmowy zaprosiliśmy Marcina Kiwita oraz Wojciecha Pasiecznego.

Od 1.1.2024 ważny nowy druk!
Legislacja

Od 1.1.2024 ważny nowy druk!

27 grudnia 2023

Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Autorzy tego aktu wykonawczego niestety nie przewidzieli przepisów przejściowych, co oznacza, iż zapasy dotychczasowych wersji obowiązujących druków będą musiały być zastąpione nowymi. Wydawca – Grupa IMAGE już oferuje zmienione.

Ministerstwo poprawia swoje nowe rozporządzenie
Legislacja

Ministerstwo poprawia swoje nowe rozporządzenie

22 grudnia 2023

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 1 opublikowany został - opatrzony datą 20 grudnia 2023 r. - projekt nowelizujący wydane 8 grudnia 2023 r. (202.2659) - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

KSE chce prawa, które nie będzie prowokowało zagrożeń
Rozmowy

KSE chce prawa, które nie będzie prowokowało zagrożeń

21 grudnia 2023

W imieniu Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów prezes Tomasz Dziuganowski adresuje do Ministerstwa Infrastruktury deklarację współpracy w zakresie współtworzenia prawa, które będzie w założeniach bezpieczne podczas sprawdzania kwalifikacji kandydatów dla kierowców i kierowców dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, prawa które wręcz nie będzie prowokować do tworzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia któregokolwiek uczestnika ruchu drogowego. Publikujemy oficjalny Komunikat RG KSE, w nim stanowisko w sprawie zmian w rozporządzeniu o egzaminowaniu opublikowanym 8 grudnia 2023.