Ogłoszenia

Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy

16 marca 2018

Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy

20 marca br. (wtorek) w budynku Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się pierwsza krajowa konferencja naukowa poświęcona wsparciu mobilności niepełnosprawnych ruchowo funkcjonariuszy i żołnierzy.

Inicjatywę organizacji konferencji o tej tematyce podjął Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Wydarzenie objęli honorowymi patronatami: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Współorganizatorami konferencji są instytucje, które od lat aktywnie włączają się w debatę publiczną i działania wspomagające proces aktywizowania osób niepełnosprawnych ruchowo: Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Konferencja stanowi odpowiedź na pilne potrzeby naukowe oraz społeczne – zaznacza płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, przewodniczący komitetu naukowego. Ośrodki naukowo-badawcze są żywo zainteresowane zidentyfikowaniem skali zjawiska – w dużej mierze powszechności i warunków funkcjonowania niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy, a więc osób, które niegdyś były bardzo aktywne fizycznie, a obecnie są tej aktywności pozbawione.

Taka wiedza może w istotny sposób przyczynić się do opracowania nowoczesnych rozwiązań, ułatwiających codzienną egzystencję i pracę osób z dysfunkcjami ruchowymi. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane, między innymi, pojazdy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Celem społecznym organizatorów konferencji jest jak najszersze rozpropagowanie podjętej tematyki oraz integracja środowisk akademickich i administracyjnych, których współpraca może przynieść wiele korzyści. - Identyfikacja skali problemu, analiza kluczowych zagadnień oraz przedstawienie całościowego systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, to cele, które definiują konferencję jako profesjonalną platformę wymiany informacji – podkreśla prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski, z-ca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, współorganizator konferencji.

Konferencja zostanie podzielona na trzy sesje. Pierwsza część będzie dotyczyć dostępności informacyjnej i technicznej przeznaczonej dla niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Prelegentami tej części spotkania będą przedstawiciele: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Druga sesja będzie przeznaczona na prezentację floty pojazdów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego. Pokaz odbędzie się przed budynkiem Biblioteki Głównej ASzWoj. Ostatnia, trzecia sesja, będzie przeznaczona na sprecyzowanie zadań wspierających niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy. W tej części głos zabiorą przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, w tym: Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.