Przegląd prasy

10 lat profilaktyki społecznej w stołecznej „drogówce”

4 grudnia 2018

10 lat profilaktyki społecznej w stołecznej „drogówce”
Sekcja Profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. (od lewej stoją) st. asp. sztab. Małgorzata Kruza; komis. Marcin Goschowski, asp. sztab. Paweł Przestrzelski, podinsp. Marzena Gomołowska-Domańska – kierownik sekcji, podkom. Katarzyna Mac; asp. Józef Siwiński, nadkom. Agnieszka Kuchta, (od lewej siedzą) asp. sztab. Robert Niedbałko oraz st. asp. Jarosław Gomołowski (fot. KSP)

Już 10 lat w strukturze Wydziału Ruchu Drogowego KSP funkcjonuje Sekcja Profilaktyki Społecznej. Do jej najważniejszych zadań należy propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestnikom ruchu zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach.

Historia profilaktyki w warszawskiej „drogówce” sięga 1956 roku, kiedy to przy dwóch kompaniach ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej w Warszawie funkcjonowali inspektorzy do spraw profilaktyki. Przez lata ta dziedzina miała burzliwe dzieje: była zapominana i przywracana. Jednak świadomość jej ogromnego wpływu na kształtowanie pozytywnych postaw w ruchu drogowym, a przez to ograniczanie liczby wypadków drogowych i ich ofiar, doprowadziły do stworzenia od podstaw w dniu 1 grudnia 2008 roku Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Kierownikiem od początku jest podinsp. Marzena Gomołowska-Domańska. Sekcja na początku działalności liczyła 6 policjantów, których zobowiązano, między innymi, do inicjowania i prowadzenia działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie jak największej liczbie uczestników ruchu drogowego zagrożeń wynikających z poruszania się po drogach. Zadania do dnia dzisiejszego się nie zmieniły i pomimo, że liczba policjantów w sekcji została zwiększona do 11 – pracy wciąż nie brakuje.

Profilaktyka i edukacja to najważniejsze elementy podejmowanych przez sekcję przedsięwzięć w ostatniej dekadzie. Od początku działalności policjanci przeprowadzili 4713 spotkań w przedszkolach i 9946 zajęć w szkołach podstawowych. W sumie uczestniczyło w nich w prawie 350 000 dzieci, które otrzymały podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa na drogach.

Jak wynika z tego zestawienia, większość spotkań skierowanych było do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, bo to oni są najbardziej narażeni na udział w wypadkach drogowych. Edukacja od najmłodszych lat i  uświadamianie im roli, jaką pełnią na drodze zwiększa ich bezpieczeństwo jako pieszych czy rowerzystów już dziś, a w dłuższej perspektywie z pewnością wpłynie na trwałą poprawę stanu bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.

Ale nie tylko najmłodsi byli podmiotem działań profilaktyczno-edukacyjnych w ostatnich latach. Organizowano również spotkania z młodzieżą i dorosłymi. Policjanci brali udział w 4412 innych spotkaniach promujących zasady bezpieczeństwa na drogach. To przede wszystkim festyny i imprezy plenerowe oraz szkolenia z motorniczymi Tramwajów Warszawskich, kierowcami Miejskich Zakładów Autobusowych i strażnikami Straży Miejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzane przez funkcjonariuszy sekcji egzaminy na kartę rowerową. W ciągu 10 lat policjanci sprawdzili wiedzę i umiejętności aż 4.421 egzaminowanych.

Policjanci nie ustają w poszukiwaniu coraz nowszych metod dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Na początku działalności sekcji została podpisana Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie zajęć edukacyjnych policjanci wykorzystują dwa mobilne miasteczka ruchu drogowego, dwa zestawy edukacyjne „autochodzik”, symulator jazdy samochodem, salę profilaktyki, liczne prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne. Ponadto współpracują z wieloma podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa takimi jak: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, fundacja „Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” i wiele innych.

Należy zwrócić również uwagę, że w kalendarz warszawskich działań profilaktycznych na stałe wpisały się już festyny rodzinne organizowane przez policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej WRD KSP w siedzibie przy ul. Karolkowej 46 takie jak "Dzień Matki i Dziecka" oraz "Mikołajki w ruchu drogowym".

Wzrost świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym wśród jego uczestników, a więc pieszych, rowerzystów i kierujących, kształtowanie wśród nich bezpiecznych zachowań oraz propagowanie wiedzy z zakresu prawa o ruchu drogowym, poprzez podejmowanie działań profilaktycznych z pewnością zapobiega wielu zdarzeniom drogowym i w znaczący sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

asp. szt. Paweł Przestrzelski, SPS WRD KSP

Słowa kluczowe policja policja drogowa Warszawa