Przegląd prasy

Strefa Tempo 30 (konsultacje)

24 października 2022

Strefa Tempo 30 (konsultacje)
(fot. ZDM Warszawa)

Miasto porządkuje prędkości, z jakimi kierowcy poruszają się po warszawskich ulicach. Podstawowa prędkość to 50 km/h, ale na niektórych obowiązuje 30 km/h. Gdzie w przyszłości będą strefy Tempo 30? Jak poprawić bezpieczeństwo na lokalnych ulicach? Temat uspokojenia ruchu drogowego jest poruszany podczas konsultacji społecznych dla mieszkańców, które potrwają do końca listopada.

Warszawa planuje uporządkowanie prędkości na drogach lokalnych i osiedlowych. W stolicy funkcjonuje już wiele elementów wpływających na uspokojenie i bezpieczeństwo ruchu - od pojedynczych progów, przez wyniesione skrzyżowania, aż do stref zamieszkania i Tempo 30, które obejmują całe kwartały ulic. - Wieloletnie badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że ograniczenie prędkości do 30 km/h znacznie podnosi bezpieczeństwo. To powszechnie uznana granica prędkości, przy której 90% zdarzeń drogowych nie ma poważnych skutków dla zdrowia. Dlatego będziemy dążyli do jej wprowadzenia na osiedlach, uliczkach i ulicach, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków. W trosce o bezpieczeństwo, ale również z pożytkiem dla środowiska - mówi Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.

W trosce o bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych (m.in. progów zwalniających czy skrzyżowań wyniesionych) i organizacyjnych (m.in. zwężenia jezdni, zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami itp.) Warszawa chce stworzyć miejską sieć ulic kompletnych - bezpiecznych, przyjaznych dla mieszkańców, z optymalną liczbą miejsc parkingowych. Uspokojenie ruchu wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów i pieszych. Zmniejszenie prędkości do 30 km/h wyraźnie zmniejsza liczbę wypadków - w tym także tych śmiertelnych. Wynika to również ze skutecznego ograniczania przekraczania dopuszczalnej prędkości poprzez egzekwowanie przepisów. W strefach Tempo 30 zwiększa się również płynność ruchu drogowego, co jest zachętą do korzystania z innych from transportu, takich jak komunikacja miejska czy rower.

Mieszkańcy przede wszystkim. Wstępne założenia zakładają wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego (stref Tempo 30 i stref zamieszkania) na drogach klasy D (dojazdowych), L (lokalnych) i niektórych Z (zbiorczych). Zmianie nie ulegną podniesione (od 60 do 80 km/h) prędkości na trasach tranzytowych (np. Al. Jerozolimskich czy Trasie Łazienkowskiej) oraz tych, na których obowiązuje prędkość do 50 km/h (np. Marszałkowskiej, Grójeckiej, Jagiellońskiej, Kasprzaka). Średni czas dotarcia do nich z wnętrza stref wyniesie 1,5 minuty. Przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego trzeba wziąć pod uwagę: klasę dróg; charakter ruchu na nich; ruch pojazdów transportu publicznego i uprzywilejowanych; lokalizacje obiektów często uczęszczanych przez pieszych; obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym oraz odległości z wnętrza projektowanych stref do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej.

Mapa ruchu uspokojonego. Nowe strefy Tempo 30 zostały wdrożone w ostatnim czasie w kilku dzielnicach, a także w ramach rozszerzenia Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zakończyło właśnie inwentaryzację wszystkich istniejących w stolicy stref oraz odcinków ulic z ograniczeniami prędkości poniżej 50 km/h. Opracowany został również projekt mapy wprowadzenia ruchu uspokojonego, czyli takiego, w którym maksymalna prędkość wynosi 30 km/h.

Konsultacje i realizacja polityki miejskiej. Urzędnicy chcą zapytać mieszkańców stolicy - podczas konsultacji społecznych - o zdanie na temat stref Tempo 30. – Chcemy zweryfikować wstępne propozycje i wspólne określić docelowy kształt sieci dróg objętych uspokojeniem ruchu - wyjaśnia Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Konsultacje w sprawie możliwości wprowadzenia stref Tempo 30 wpisują się w bezpośrednią realizację wytycznych rządu ujętych w „Krajowej Polityce Miejskiej 2030”: „Postuluje się dalsze dążenia we wprowadzaniu stref ruchu uspokojonego w miastach i fizyczne uspokojenie ruchu, w tym wprowadzenie nowych przepisów zachęcających do wprowadzenia stref ruchu uspokojonego obejmujących drogi dojazdowe i lokalne w obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz w otoczeniu placówek oświatowych i opiekuńczych, tj. żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych”. (Monitor Polski; Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, dnia 4 sierpnia 2022 r.; do pobrania TUTAJ – strony 72-73, 7.5.2. Proponowane rozwiązania, lit. D).

Mapa proponowanych stref ruchu uspokojonego w Warszawie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/strefy_tempo30