Przegląd prasy

4. Sędziowie: nie ma ustawowego obowiązku, a jednak szkolą swoją technikę jazdy

17 września 2016

63947ef57549c6cbaa9fbd53b659a579ff579cc1

c7b31ef416e50a28f5d5e9683e5542d4f96578c9

bd8649f1785b63cc6eeb7499ba29bcdc810c0cd4

f4322b9ebe4f475655acde1525ad543bb4332ef5

a9f50bf9bb93c7fcbe8807aec7c86f4befdb2576

42ce9d28bcbb96ac2a76e3da4b07fa5d9a31f42c

adf820b411078dce92cee49be5997a2a520592f4

be35ed1ba9f8298265f17828fe503c41d3b35bf2

Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs INSTRUKTOR ROKU organizowany był pod hasłem “Stawiamy na profesjonalizm”. Organizatorzy tego wydarzenia uznali, że to właśnie profesjonalizm powinien być priorytetem podczas szkolenia “młodych kierowców”. Wiedza i umiejętności uczestników konkursu w pełni uzasadniają to twierdzenie. Poziom który reprezentowali instruktorzy nauki jazdy podczas tego konkursu był bardzo wysoki. Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko doskonałymi umiejętnościami technicznymi w prowadzeniu pojazdów podczas jazdy na trolleyach, testu Stewarta czy tez po ciasnym slalomie do przodu i tyłu lecz także poziom wiedzy z przepisów dotyczących szkolenia, prawa o ruchu drogowym a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy kształtował się na bardzo wysokim poziomie. Zwłaszcza laureaci tego konkursu pokazali jak ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i pogłębianie wiedzy teoretycznej, bez której nie będzie można mówić o profesjonalizmie.

Obserwując zmagania podczas ostatnich kilku edycji konkursu nasuwa się wniosek, że pomimo braku ustawowego obowiązku doskonalenia techniki jazdy przez ludzi związanych ze szkoleniem kandydatów na kierowców, bardzo duża grupa szkoleniowców doskonali swoje umiejętności indywidualnie, po to by nie tylko zdobywać nagrody w zawodach i konkursach, ale po to aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki - powiedzieli redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Rafał Grodzicki, Mariusz Sztal, Robert Zawadka (egzaminatorzy WORD Warszawa). W Konkursie sędziowali także: Marcin Gąciarek (sędzia główny) oraz Marcin Matecki. Ich praca nie była łatwa – jak widzicie to Państwo na naszych fotkach.

(547-99-106 fot. J. Michasiewicz)