Przegląd prasy

Będzie bezpieczniej

8 czerwca 2017

Będzie bezpieczniej
(fot. ZDM m.st. Warszawy)

Zarząd Dróg Miejskich szuka operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Nowy operator nie tylko będzie na bieżąco obsługiwał system ale także zajmie się jego rozwojem. Funkcjonalność i innowacyjność - to najważniejsze kryteria, które przyjęto w ogłoszonym właśnie przetargu.

Dziś Zintegrowany Systemu Zarządzania Ruchem obejmuje 97 skrzyżowań - m.in. na Wisłostradzie, w Alejach Jerozolimskich, ul. Świętokrzyskiej, na Powiślu, na ul. Targowej czy Światowida. Dzięki ZSZR możliwe jest skuteczniejsze utrzymanie płynności ruchu, poprawa warunków ruchu i jego uporządkowanie, skrócenie czasu przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej. Na system składają dziesiątki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice zmiennej treści. System, oparty o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji. Koordynuje też sąsiednie skrzyżowania. Na stronie internetowej systemu zszr.zdm.waw.pl można na bieżąco sprawdzać warunki drogowe i obejrzeć obraz z kamer.

Do tego, aby całość działała sprawnie i niemal niezauważalnie dla uczestników ruchu, potrzebne są codzienne prace konserwacyjne i utrzymaniowe. Nowy operator będzie nadzorował działanie systemu do 2025 roku. Do jego codziennych obowiązków będzie należało prowadzenie nadzoru nad Centrum Zarządzania Ruchem, stacjami pomiarowymi, znakami zmiennej treści, sterownikami sygnalizacji świetlnej, elementami sygnalizacji zlokalizowanymi na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach tramwajowych, siecią komunikacyjną, monitoringiem oraz stroną internetową systemu. Będzie miał też pod swoją opieką systemy bezpieczeństwa i odwodnienia tunelu Wisłostrady. Rozpocznie nadzór nad ZSZR 1 września tego roku, a zakończy 31 grudnia 2025 roku.

Ale to nie wszystko. ZDM zakłada, że będzie również odpowiadał za jego modernizację, rozwój i rozbudowę przez najbliższe lata. W zakresie umowy będzie wymiana okablowania, latarń, masztów, słupów i sterowników. Nowe będą tablice zmiennej treści - dzięki temu będą mogły wyświetlać szerszy wachlarz informacji dla kierowców, zwiększy się liczba kamer ulicznych. Sukcesywnie zmieniany będzie sposób wykrywania pieszych i rowerzystów – montowane będą kamery, kamery termowizyjne, detektory podczerwieni lub radarowe. Mają się pojawić urządzenia informujące rowerzystów o zalecanej prędkości tak aby na kolejnym skrzyżowaniu trafili na zielone światło. System ma również nadawać priorytet w sygnalizacji dla komunikacji autobusowej (dziś taki priorytet jest nadawany tramwajom). Oprócz tego, że już istniejące urządzenia mają być modernizowane, nowy operator także będzie podłączał do niego kolejne skrzyżowania i ciągi ulic. ZDM planuje rozszerzenie systemu na ulicę Modlińską (11 skrzyżowań) oraz na Powązkowską, al. Niepodległości, Dolinę Służewiecką, Radzymińską, Marymoncką, J. Kasprowicza, ks. J. Popiełuszki i Wał Miedzeszyński (od mostu Siekierkowskiego do granicy miasta). Docelowo ZSZR ma objąć kilkaset skrzyżowań w całym mieście. (ZDM)