Przegląd prasy

BEZPIECZNEI JEDNOŚLADEM - małopolska kampania społeczna

19 sierpnia 2022

BEZPIECZNEI JEDNOŚLADEM - małopolska kampania społeczna
Oficjalne rozpoczęcie kampanii Małopolskiej Rady BRD, ZTP w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 18.8.2022. Kraków. Na foto: Katarzyna Dobrzańska-Junco, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, podinsp. Tomasz Jemczura, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie [kliknij] (fot./grafika: WMRBRD)

18 sierpnia w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie odbyła się konferencja prasowa „Bezpiecznie jednośladem”. Spotkanie poświęcono rozpoczęciu wspólnej kampanii dotyczącej zasad poruszania się elektrycznych hulajnóg oraz rowerów w ruchu drogowym.

W konferencji udział wzięli: Katarzyna Dobrzańska-Junco - Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podinsp. Tomasz Jemczura, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Nowa kampania została wymyślona w części wizualnej przez studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych - Katedra Komunikacji Wizualnej. To właśnie młodzi ludzie stworzyli metodą edukacji rówieśniczej (peer-to-peer) przekaz dotyczący najważniejszych zasad bezpieczeństwa zarówno dla rowerzystów jak i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nad całością merytoryczną czuwała Małopolska Wojewódzka Rada BRD.

Nad całością merytoryczną czuwała@Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: to około 30 organizacji które działają na rzecz poprawy brd w całym regionie: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie Małopolska Policja Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Kraków Ul.Św.Łazarza 14 Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gmina Lipnica MurowanaRadiostradaZarząd Dróg Miasta Krakowa Straż Pożarna Biały Kościół KSRG Przejście Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sądeckie zaprasza Moto Park Kraków Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Kampania została również aktywnie wsparta przez Zarząd Transportu Publicznego (ZTP).

Kampania oparta jest w tej części przede wszystkim o przekaz wizualny. Składa się ona z animacji oraz grafik, które będą widoczne w różnych instytucjach zarówno w mieście jak i zostaną umieszczone w internecie. Warto zaznaczyć, że jest to dopiero pierwszy etap kampanii, którą zaplanowano na parę lat. Szeroko pojęta mobilność podlega stałej zmianie. Świadczą o tym między innymi dane, które pokazują liczniki rowerowe umieszczone przez ZTP w Krakowie. Wskazują one, że ruch rowerowy w pierwszym półroczu 2022 roku jest wyższy o 28% w porównaniu do roku 2019. A elektryczne hulajnogi bezsprzecznie na stałe wpisują się już w miejski krajobraz, stopniowo zwiększając swoją obecność. To wszystko powoduje, że jeszcze większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo i wzajemny szacunek wszystkich uczestników ruchu.

Dużo udało się już w tym temacie osiągnąć. Świadczą o tym między innymi podpisane porozumienia z operatorami hulajnóg elektrycznych na wynajem. Porozumienia zobowiązują te firmy do przestrzegania zasad takich, jak pozostawianie hulajnóg w punktach mobilności, zmniejszenie prędkości w miejscach gdzie jest zwiększony ruch pieszy oraz zakaz pozostawiania i wypożyczania hulajnóg wewnątrz plant oraz w centrum Kazimierza. Docelowo kampania ma być uzupełniana o kolejne narzędzia pozwalające w sposób efektywny poszerzać edukację i tym samym zwiększać bezpieczeństwo. Organizatorom zależy także na poszerzaniu współpracy w ramach kampanii z różnymi instytucjami, aby zwiększyć jej zasięg i efektywność.

Warto podkreślić, że głównym celem projektu jest szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym i poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z miejskich hulajnóg elektrycznych - rozpowszechnianie zasad wzajemnego szacunku i poprawnego użytkowania hulajnóg oraz rowerów.

Jak pokazują statystyki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kampania taka jest bardzo potrzebna. Bardzo dużą rolę w nadzorze odgrywa także Straż Miejska w Krakowie. Tylko przez ostatnie 3 miesiące Straż Miejska Krakowa stwierdziła 473 wykroczenia (231 mandatów, 4 wnioski do sądu, 238 pouczeń).

Organizatorzy zachęcają do przyłączenia się do kampanii oraz tworzenia nowych materiałów i wspólnych działań, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa. Kampania w przyszłości ma także być dostępna w paru wersjach językowych.

Więcej informacji na www.brd.malopolska.pl