Przegląd prasy

Czas na antysmogowe łąki

23 lipca 2019

Czas na antysmogowe łąki
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Może nawet nie mamy świadomości, iż wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad źle wykaszane pasy zieleni powodują, iż przestają one spełniać swoją funkcję - zasadę antysmogowa. Co w tej sprawie resort infrastruktury?

Resort infrastruktury przygotowuje odpowiedź na zapytanie w sprawie łąk antysmogowych wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad. Cóż to jest łąka antysmogowa? To specjalna mieszanka roślin do stosowania w pasach drogowych, które znajdują się zarówno pośrodku jezdni, jak i po bokach, dostosowana do tego żeby jak najlepiej wyłapywać spaliny i pył pochodzący z transportu (ścieranych opon i klocków hamulcowych). Jak wiele ich mamy? Maciej Podyma z Fundacji „Łąka” przekonuje: - Nasze łąki można zastosować przy drogach, przede wszystkim przy drogach, autostradach. Mamy około 250 tys. ha poboczy dróg w całym kraju, czy to drogi gminne, powiatowe czy zjazdy, więc możliwości jest mnóstwo. Jadąc autostradą, widać, ile jest trawników, my chcielibyśmy je zamienić na filtry, które wyłapują pyły.

Temat niezwykle rzadko podejmowany, tym razem pyta poseł Jarosław Urbaniak. Autor zapytania odnotował szeroko, ale niestety źle prowadzona akcje wykaszania traw, znajdujących się w pasach zieleni dróg ekspresowych i autostrad. Prace te prowadzone są nieprawidłowo, bo wykaszane są na wysokości kilku centymetrów, co w sytuacji braku systemów nawadniania zwyczajnie prowadzi do całkowitego wysuszenia i zniszczenia istniejącej roślinności. Co ostatecznie oznacza, iż tracą całkowicie swoja antysmogową zasadę. J. Urbaniak proponuje naprawienie tej sytuacji i rozważenie wysiania na tych pasach zieleni specjalnych mieszanek roślin wieloletnich właśnie wyłapujących pyły czyli tzw. potocznie nazywanych łąk antysmogowych.

Czy nie uważa Pan Minister za zasadne zastąpienie wysychających trawników takimi roślinami, które będą wyłapywać szkodliwe dla ludzi pyły wydzielane przez ruch samochodowy? - pyta poseł. Oczywistym jest, iż zieleń tworzy enklawy czystego powietrza, miasta sadzą drzewa budują antysmogowe budynki i chodniki, sieją trawniki-łąki. Eksperci policzyli, iż metr kwadratowy łąki antysmogowej może wyłapać tyle samo pyłów co pięcioletnie drzewo! (jm)