Przegląd prasy

Czy według Polaków jeździsz „starociem”?

21 kwietnia 2021

Czy według Polaków jeździsz „starociem”?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Liczba pojazdów jeżdżących po naszym kraju rośnie z roku na rok. Z 23,4 milionami zarejestrowanych aut osobowych Polska ma duże szanse na to, by znaleźć się w pierwszej piątce krajów UE z największą liczbą samochodów1]. Według danych GUS w 2019 r.2] po polskich drogach jeździło blisko 19 milionów osobówek mających ponad 10 lat. Czy sami Polacy postrzegają je jako stare?

Coraz więcej aut na polskich drogach

Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2021 r. przez GfK na zlecenie Beesafe 3] 4), już ponad 8 na 10 Polaków w wieku od 25 do 55 lat jest posiadaczem przynajmniej jednego samochodu. Płeć nie ma tutaj większego znaczenia - zarówno kobiety, jak i mężczyźni równie często są posiadaczami takiego środka transportu.

Właścicielami pojazdów nieco częściej są osoby w wieku 35-44 lata (84% z nich zadeklarowało, że posiada auto) niż osoby z grupy 25-34 lata (78%) oraz te należące do najstarszej badanej grupy, czyli 45-55 (79%).

- Może wynikać to z faktu, że osoby w wieku 35 i więcej lat najczęściej mają pod opieką dzieci, a osobówka jest koniecznym wyborem pozwalającym na szybkie przemieszczanie się np. między miejscem pracy a szkołą lub przedszkolem, do którego uczęszczają pociechy, czy miejscami, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe - komentuje Rafał Mosionek CEO Beesafe, ubezpieczeniowego startupu technologicznego powiązanego z VIG i Compensa.

Ile lat ma samochód Polaka?

Trzy czwarte respondentów w badaniu GfK dla Beesafe zadeklarowała, że ich samochód ma nie więcej niż 15 lat. Starszymi, mającymi od 16 do 20, a nawet więcej lat, najczęściej jeżdżą osoby między 45. a 55. rokiem życia (zadeklarowało to 44% respondentów z tej grupy wiekowej). Najmłodsza przebadana grupa (25-34 lata) w znacznej większości deklarowała posiadanie auta nie starszego niż 10 lat (aż 70%).

Co ciekawe, pojazdami, które mają mniej niż 10 lat, częściej jeżdżą kobiety (57%) niż mężczyźni (42%). Aż 16% badanych panów zadeklarowała za to, że ich cztery kołka mają więcej niż 20 lat.

- Czy fakt, że mężczyźni posiadają zazwyczaj auta starsze jest związany z tym, że są bardziej skorzy do ich naprawy niż wymiany? Jest to niewykluczone. Przypuszczalnie może to być też dowód pewnej przemiany społecznej - kiedyś to mężczyźni częściej nabywali i rejestrowali pojazdy, w tej chwili natomiast kobiety zajmują się tym coraz częściej. Faktem na pewno jest to, że panie jeżdżą autami nowszymi - zaledwie 6% deklaruje, że ich pojazd ma powyżej 20 lat - mówi Rafał Mosionek z Beesafe.

Czy w naszej opinii jeździmy „starociami”?

Czy Polacy uważają, że jeżdżą starymi samochodami? Największa grupa respondentów (blisko 40%) za stary jest skłonna uznać pojazd 14-letni lub starszy.5] W kwestii oceny wieku bardziej krytyczni okazują się mężczyźni - aż 35% z nich za wiekowy uznała pojazd do 10 lat, a 4% jako taki wskazało już 4-5-letnie. Kobiety są w tej kwestii nieco bardziej „łaskawe” - blisko 65% odpowiedziało, że auto „stare” ma powyżej 11 lat.

- Mężczyźni szybciej są w stanie stwierdzić, że samochód się ”zestarzał”. Możliwe, że jest to związane ze stereotypowo większym zainteresowaniem męskiej części społeczeństwa nowinkami motoryzacyjnymi i dopiero wchodzącymi modelami producentów - komentuje Rafał Mosionek.

1] Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) za 2018 r.

2] GUS, Pojazdy według grup wieku, wrzesień 2019 r.

3] Badanie CAWI, n=1000, GfK dla Beesafe, marzec 2021 r.

4] Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), luty 2021 r.

5] GUS, Pojazdy według grup wieku, wrzesień 2019 r.

Źródło informacji: Beesafe

Słowa kluczowe pojazdy Unia Europejska