Przegląd prasy

Dbajcie o stan techniczny gimbusów - apelował minister Adamczyk

4 listopada 2016

0d5ff221ed3868888fa14d4d8d9837facb7f6fca

Min. A. Adamczyk, A. Włodarczyk, min. W. Bańka,

i p.o. GITD A. Gajadhur z kierowcą autobusu, który uzyskał pozytywny wynik kontroli (549-58 fot. MIiB)

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w briefingu towarzyszącym akcji kontroli autobusów szkolnych "Anita Włodarczyk rzuca...wyzwanie niesprawnym autobusom szkolnym", która została przeprowadzona przez Inspekcję Transportu Drogowego przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli.

To kolejne spotkanie poświęcone problemom bezpiecznego przewozu dzieci. I tym razem gorący apel ministra. - Apeluję do organizatorów przewozów, by kierowali się nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem - powiedział minister. W briefingu wzięli również udział mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk, minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

W związku z pogarszającymi się wynikami kontroli autobusów szkolnych i gimbusów uczestnicy konferencji wspólnie zaapelowali do organizatorów transportu szkolnego o zwrócenie większej uwagi na stan techniczny taboru w firmach, które wybierają do obsługi przewozów. Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział również dalsze kontrole ITD pojazdów przewożących dzieci do szkół. Inspekcja Transportu Drogowego od początku roku szkolnego prowadzi wzmożone kontrole gimbusów oraz autobusów szkolnych. Wrześniowe kontrole wykazały pogorszenie stanu technicznego tych pojazdów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprawdzono 1730 autobusów szkolnych. W wyniku kontroli zatrzymano dowody 273 (16%) pojazdów, a 121 (7%) nie dopuszczono do dalszej jazdy. Minister sportu i turystyki Witold Bańka zapowiedział, że polscy sportowcy na stałe włączą się w kolejne wydarzenia promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym szczególnie w przewozach dzieci i młodzieży.