Przegląd prasy

„Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie” II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

21 października 2016

57333c728306c2a7f7dcfdd70e1713110eb85049

(549-60)

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”.

Zakres tematyczny konferencji obejmował: proces kształcenia w zakresie transportu ze szczególnym uwzględnieniem Life Long Learning. Innowacyjne technologie i metody kształcenia w obszarze transportu i logistyki. Dobre praktyki w nauczaniu specjalistów branży TSL. Doskonalenie kompetencji zawodowych - certyfikacje i szkolenia. Bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku. Zarządzanie w branży TSL.

Organizatorami konferencji byli: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu; The Chartered Institute of Logistics and Transport PL; Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Polski Klaster Edukacyjny; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera. Partnerami konferencji byli: Automobilklub Polski; Grupa IMAGE; Stowarzyszenie Pracodawców “Transport Logistyka Polska”; Stowarzyszenie Pracodawców “Polska Unia Transportu”; Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Patroni medialni: Oficyna Wydawnicza ATUT; "Transport Manager "; Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS, "Przewoźnik"; "Magazynowanie i Dystrybucja"; logistyczny.com; "Polski Traker"; "Top Logistyk". Uczestnikami byli: kadra naukowa, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy prowadzący OSK, eksperci brd, członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Komitet naukowy konferencji tworzyli:

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz – Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

dr inż. Anna Dzikowska – MWSLiT we Wrocławiu

dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Techniczny Dozór Transportowy

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kordel – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Leszek Mindur – MWSLiT we Wrocławiu

dr Ewa Odachowska – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr Marcin Pawęska – MWSLiT we Wrocławiu

mgr inż. Anna Sałamacha – MWSLiT we Wrocławiu

dr inż. Zbigniew Sebastian – MWSLiT we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl – Žilinska Univerzita v Žiline, Słowacja

dr hab. inż. Andrzej Surowiecki – MWSLiT we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak – Žilinska Univerzita v Žiline, Słowacja

prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

dr hab. Adam Tarnowski – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Tematy referatów:

dr inż. Anna Dzikowska, “Reklama przy drodze a bezpieczeństwo w transporcie”;

dr inż. Czesław Kolanek, mgr inż. Adam Nowak, mgr inż Michał Janicki, “Zagrożenia w transporcie osób i towarów”;

dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, “Problemy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych”;

dr Ryszard Michałowski, “Gaz ziemny w transporcie, bezpieczne zastosowanie”;

mgr Patrycja Omachel-Półchłopek, “Lifelong Learning Programme – Zagrożenia w transporcie osób i towarów”;

mgr inż. Anna Sałamacha, “Zarządzanie w branży TSL”;

mgr Jakub Tuczapski, “Prawne aspekty eksploatacji pasa drogowego”;

dr Ewa Odachowska, “Czynniki psychologiczne mające wpływ na prowadzenie pojazdu w kontekście szkolenia kierowców zawodowych”;

inż. Rafał Grodzicki, “Zmiany w szkoleniu”;

mgr inż. Mariusz Sztal, “Co nowego w szkoleniu?”;

mgr Tomasz Matuszewski, “Kształcenie elementów postrzegania ryzyka w procesie szkolenia kierowców”;

mgr. inż. Maria Dąbrowska-Loranc, “Jakość kształcenia kierowców a certyfikacja ośrodków szkolenia”;

prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, “Zastosowanie symulatorów do badania sprawności psychofizycznej kierowców“;

dr n. med. Jadwiga Siedlecka, “Obturacyjny bezdech senny a bezpieczne kierowanie pojazdem”;

dr n. med. Elżbieta Gadzicka, “Zmęczenie kierowców jako przyczyna wypadków”.

Fotogaleria II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. “Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”.

72d4b00cc5a3f68c8271f5afcd40b555c2d683f9

6a5c1d8d0385a46b6791db7950c39a9497626fa9

b43ad29ec6842d7b995228344d5a9ba5cdc939ca

99852e0f434be5d2f8c8e0a12f039cba31d2e50f

87ee04a955c97ae9fa3fbe456333f7d33c9286c5

378a7c5bff31296b94cb2555ac6419218e8c1b91

90ef8d36928f98a834216402673a782000665e50

084125acd4607648ed26205916e01cf40549115f

07d0df585dc5fe810c5a875b9e51244568a9f2f5

3ef0862073cc1511d1006c18239b29a30ad24eb0

7b7ab53672afdb3fcd834c9b1812bb8bcc844d5c

de0ba55a721eb2c9b39356e0335b125e9347df31

fc850093a0eb638bd4e5c0179b10cb9ea4d0e5f9

8d24f29da42e3b0304937a50689605d1c4b570f5

65b47234d2de448ebc4173927afa775412222769

f94351c0f426d8e4189f796e19c9220b29371016

e27699e500f9b7548bbf3bdb6231e4290a2aec7c

83de3d3f7fe9c94f4feb3182b1240a48cbcd4951

311cefb67bbc322a79a75b1b0bbcd3e7d50bed32

c3a1070a04def376326f0559bbfed46abb29debd

1153db21ed06fa1438c6ccbac6dce19021bf02cf

e092638a21b2a8c4d7b6e6ff444dc61844cfdde8

a1966f27d2e238b9c88d82f9bc8ec78601a496b2

17f1335c0b6919f0a4479ffae8d39c7033ff6c2e

a03dbe415b79f5e1b51765f8f57bae6661036545

96c2a51e9d08054ccf67c8b4b9dcb43b4cfd1a4f

d1225bb885932b8ab49236d2941f75ef91052e3a

8796045dff3baa07482a07205771fd633d1d9aea

dec01ed04b9bde755a074924a2eb37f8fa8e8d16

717619018ba9f7f123058b9fa83ef21f1626d669

e6f515f0fdea7f1784ffc8ec8a551767d2dfaa59

864aa70a9ad9488948ff589c2560ef36a11f09f3

a661b2017d3237d9a14238a647f6139409e364d9

577290bbaf104210883de493df6268ff059ad934

c2ddf0f4464be1599d81a42bb3d149c2632f72c6

4f2fe4997bdb796ea62ac07a16d6dbe1848ea2b6

3dbfcc5f4b42a8d987b1e0ea012cb2f68fde39b8

fbcfb8d41715d3ff0844170af2ec7f518ae3363b

6c9defb0605ac652946aaaeccea98a2d87d2029c

82b806d777f913a953dffde15301eaaf76428431

4e448e9e0226bdf4aa9c37c9468ef17f15c6f354

fe12ab5f9db7f4ea9cf3c233295fd658177d0c38

d0a98cc1a498838ebc0c3fedadaa3510428c95af

2380938c9d406717cf60c41791f9044bff86d8ca

3a0a02d0ddc36640eeec64e4c9e32f059120970a

3cbe5f119373c7f8515a55bd8a5be7bb79544dd1

9a98cfcc92e4b5e16a99acd52b45d6cb8a48adbd

8a986e62e19841acf450a86a975ed08f4459be2c

f29672739a6785ef5e1b5995b1d9b6ca0012a699

e6a595edbf8eb266bd4d9105cf6199476a0df3b2

aa188a79449a7fc7204aff31d4b61bd7961d139e

d4bdb72b99e4fa4ffabbe0ca7dfb07f94e6faaaf

(549-61-112)