Przegląd prasy

Raport TLP: „Rynek pracy kierowców w Polsce”

7 listopada 2016

297a67c2f576312839ce874be27e8ca08f58b99c

 

Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców “Transport i Logistyka Polska” TLP)

(549-55 fot. J. Michasiewicz)

Na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Pracodawców “Transport i Logistyka Polska” PWC przygotowało raport: “Rynek pracy kierowców w Polsce”. Udział sektora transportu w polskim PKB sięga 6,5% czyli ponad dwukrotnie więcej, niż całej produkcji rolnej. Za 41% całej nadwyżki handlu usługami z zagranicą odpowiada sektor transportu - czytamy w raporcie. Ekspert PwC prof. Witold Orłowski te sukcesy branży nazywa bezprecedensowymi na tle rynku europejskiego. Jednocześnie wskazuje na rolę najważniejszej bariery dalszego rozwoju, a to: rosnącego braku kierowców. Pogłębiający się deficyt kierowców prowadzić może do ograniczenia zdolności eksportowych polskich przedsiębiorców - ostrzega. - Pętla rozwojowa dławiąca polskich przewoźników drogowych może ciągnąć całą gospodarkę poniżej poziomu rozwoju gwarantującego skuteczny pościg za krajami Europy Zachodniej - podsumowuje.

Zaprezentowany raport kompleksowo ujmuje temat rynku pracy kierowców zawodowych. Wnioski płynące z raportu powinny stanowić podstawę do podejmowania działań prowadzących do zwiększenia liczby osób uzyskujących kwalifikacje kierowcy, zarówno w trakcie nauki w szkołach zawodowych, jak i poprzez rozwój odpowiednich kursów i szkoleń – ocenia dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych.

W Polsce nie są dostępne dane, umożliwiające precyzyjne określnie liczby aktywnych zawodowo kierowców pojazdów ciężarowych i pasażerskich. Na podstawie informacji o liczbie osób odbywających co roku szkolenia okresowe oraz uzyskujących kwalifikacje wstępne w raporcie TLP oszacowano, iż liczba kierowców wynosi ok. 600-650 tys. Tym samym około 20-procentowa skala niedoboru oznacza, że na rynku powinno być obecnie o ponad 100 tys. aktywnych kierowców zawodowych więcej. Dodatkowo, zebrane dane wskazują, że rocznie z zawodu odchodzi około 25 tys. osób, zaś liczba osób uzyskujących kwalifikację wstępną w tym samym okresie to około 35 tysięcy. Ta różnica nie pozwala na uzupełnienie istniejących niedoborów, nawet przy przyjęciu założenia spowolnienia tempa wzrostu branży w latach 2016-20125 do około 2,5-3% rocznie. Przy obecnej liczbie odejść z zawodu liczba osób uzyskujących każdego roku kwalifikację wstępną powinna wynosić około 60 tys.

W raporcie omówiono: przyczyny odejść kierowców z zawodu lub zmiany pracodawcy; bariery wejścia do zawodu; umiejętności młodych kierowców; dostępność i jakość oferowanych szkoleń i kursów zawodowych; przypływ kierowców zagranicznych na polski rynek; niedobór kierowców za granicą itd. Szczegółowo omówiono i pomieszczono:

1.Rozwój sektora przewozów drogowych w Polsce,

2.Przesłanki wskazujące na występowanie i wielkość niedobory na rynku pracy kierowców,

3.Skalę niedoboru kierowców i jej znaczenie gospodarcze,

4.Przyczyny dla których kierowcy zmieniają pracodawcę lub odchodzą z zawodu,

5.Bariery wejścia do zawodu kierowcy,

6.Umiejętności młodych kierowców a potrzeby rynku,

7.Dostępność i jakość oferowanych szkoleń i kursów zawodowych,

8.Kierowcy z zagranicy na polskim rynku i rynkach UE,

9.Problem niedoboru kierowców na innych rynkach europejskich,

10.Rekomendacje.

11.Załącznik statystyczny.

W sposób rzeczowy określono główne rekomendacje rozwiązywania problemu. Te zaadresowano do: administracji publicznej, przewoźników oraz ośrodków szkoleniowych. Przykładowe z nich to:

-zapewnienie absolwentom klas o profilu kierowca-mechanik dofinansowania do uzyskania pełnych uprawnień;

-rozważenie możliwości wprowadzenia i dofinansowania kształcenia w kierunku kierowca-mechanik w publicznych szkołach zawodowych dla dorosłych;

-promocji zawodu kierowcy, w tym wprowadzenia doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej;

-wprowadzenia regulacji ułatwiających cudzoziemcom podjęcie oraz kontynuację pracy w zawodzie kierowcy;

-podjęcia na forum europejskim inicjatyw zmierzających do uelastycznienia czasu pracy kierowców;

-przeznaczenia środków na podniesienie jakości infrastruktury przydrożnej zwiększającej komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy;

-dostosowanie programów kursów na prawo jazdy, szkoleń okresowych i kwalifikacji wstępnej do wymogów rynku pracy;

-stabilizacja sytuacji prawnej pracowników wysoko mobilnych na poziomie Unii Europejskiej celem minimalizacji negatywnych dla branży skutków barier administracyjnych związanych z wprowadzeniem przepisów dotyczących krajowych płac minimalnych, a także objęcia kierowców międzynarodowych przepisami o delegowaniu pracowników.

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS (www.prawodrogowe.pl ) zachęca do lektury wywiadu, którego udzielił nam Maciej Wroński, prezes TLP. Pytaliśmy o szczegóły dotyczące przygotowanych analiz, a przede wszystkim wniosków-rekomendacji dla administracji, przedsiębiorców oraz ośrodków szkolenia.

Poniżej fotoreportaż spotkania-prezentacji Raportu TLC.

660ca8e67b86da033d6a39215bc87333c471f2e6

83839d6ddff7c92e049c61f2fefea302db6bb0bb

e5d154de46cb4f3cdda2f09d5c44ddee372aa1f6

861506302c91b34c7da62924af63cf315f1972ec

6c6beef67c375c27319806c7e8cb9e47ada067c0

c79f90623a641fea445f87f0c185ce134a0bbb0d

74a5bfda30618f23d26f88ee53c3d89490253131

8e5cc57e5a16bb249688d082a9ba941ca9a766fd

85fc5bed294e6f4785bac4f12e56e827af2983e5

89ff8c4ad95dff443f2d4a28c6868121d8ca2c46

a20f23f8a9df3b22080c227270cf2f5d8a6e896a

ad341c5891abc8e3248c0022b3ce129bd5e59502

83c2131e1b31c89f4b73fdd6955316446a7f4dc6

345a90b146dd98bc898ca7f357e305ed7eb6709d

f34b815a53f99b5d2bdf0b96a077c75cf9457d66

819a8cb3cdb93f5ba38ae6163fc57ea40e825a3d

6cb17b2133f528dc0b101b194f8a6bc7566ac3a8

3f18c2b578542822730f9584db43e0089bc5e8af

(549-35-54 fot. J. Michasiewicz)