Przegląd prasy

DOP? MTON?

13 maja 2024

DOP? MTON?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W naszych zatłoczonych miastach buspasy, to rozwiązanie niezwykle istotne dla nas wszystkich, korzystamy z udogodnień, które niosą. O tym już wiemy, ale czy dopiski typu DOP, czy MTON są dla nas równie czytelne?

Dopiski „DOP” czy „MTON” pojawiają się jako tabliczki pod znakami F-10 czy D-11, D-12. A na nich wykaz dopuszczonych do korzystania z tymi pasami ruchu - pasa ruchu dla autobusów przecież. Często jednocześnie na tych pasach pojawia się oznakowanie poziome także z tymi skrótami. Co oznaczają:

DOP czyli na tym pasie mogą pojawić się inni – obok autobusów – uprawnieni, a tu np.: karetki pogotowia, policja, straż pożarna, taksówki (odpowiednio oznaczone), motocykle, motorowery, autobusy dalekobieżne, samochody z napędem elektrycznym.

W ustawie - Prawo o ruchu drogowym, w art. 148a, znajduje się informacja, że ustawodawca dopuszcza do jazdy buspasami samochody napędzane alternatywnymi źródłami energii (konkretnie o napędzie czysto elektrycznym lub wodorowym). W ustawie wyznaczono termin obowiązywania tych przepisów - 1 stycznia 2026 roku. Dodano też informację, że zarządca drogi może uzależnić poruszanie się samochodów elektrycznych od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Może być więc tak, że jeśli liczba aut elektrycznych będzie gwałtownie rosnąć (na co na razie się nie zanosi), ich kierowcy mogą stracić ten przywilej.

Ten wykaz dodatkowo uprawnionych umieszczany jest na tabliczkach pod przywołanymi znakami. Przypomnijmy, iż pod tymi znakami często pojawiają się tabliczki z informacją o godzinach obowiązywania buspasa. Poza wskazanymi na tabliczce godzinami jada wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

MTON - to skrót od Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych - firmy świadczące takie usługi mają prawo jadąc odpowiednim pojazdem skorzystać z buspasów.

Dodajmy, iż za korzystanie z buspasa bez uprawnienia policja może wystawić mandat w wysokości 100 zł oraz dopisać do konta kierowcy 1 punkt. Warto też pamiętać, że nawet mając możliwość skorzystania z buspasa trzeba być czujnym i zwracać uwagę na organizację ruchu i sygnalizację, która może być ustawiona inaczej niż dla zwykłych aut na pasie obok - wtedy wysokość mandatu rośnie do 500 zł, a liczba punktów do sześciu.