Przegląd prasy

Fałszywe zaświadczenie = kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

19 lipca 2022

Fałszywe zaświadczenie = kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej we Wrocławiu prowadząc szeroko zakrojone czynności operacyjne pozyskali informacje dotyczące poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez właściciela jednej z podwrocławskich szkół nauki jazdy. Na kartach zajęć wykazywano przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przez uprawniony podmiot, pomimo iż żaden ratownik medyczny w danym czasie nie został w tym celu zatrudniony, a kursy pierwszej pomocy się nie odbywały. W ośrodku szkolenia kierowców posługiwano się ponadto podrobioną pieczątką ratownika medycznego oraz podrabiano jego podpis. Dziś właściciel osk jest już zatrzymany. Wrocław, 14.7.2022 r. (fot. Policja Wrocławska)

Proceder wydawania fałszywych zaświadczeń dla osiągnięcia korzyści majątkowej niestety jest przestępstwem odnotowywanym także w ośrodkach szkolenia kierowców. Przypominamy, iż za taki czyn sprawcy - zgodnie z Kodeksem karnym - będzie wymierzona kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W Kodeksie karnym w art. 271 ustawodawca zapisał: Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W takim zakresie może zostać skazany właściciel jednej z podwrocławskich szkół nauki jazdy. Jak się dowiadujemy wydał on blisko 50 fałszywych zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy. Według śledczych zarobił na tym procederze prawie 10 tys. złotych. Kurs z pierwszej pomocy - stanowiący obowiązkowy element szkolenia dla kandydata na kierowcę - nie odbył się. Z informacji przekazanej przez sierż. szt. Rafała Jarzębia z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mężczyzna nie zatrudnił wykwalifikowanego ratownika medycznego. - Zamiast tego na kartach przeprowadzonych zajęć z pierwszej pomocy posługiwano się podrobioną pieczątką ratownika medycznego oraz podrabiano jego podpis. Jak informuje sierż. szt. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji z Wrocławia: - Łącznie w latach 2020 i 2021 r., zgodnie z informacjami ustalonymi przez funkcjonariuszy, przeprowadzonych zostało blisko 50 takich kursów, a właściciel szkoły nauki jazdy, w związku z nie opłaceniem instruktora pierwszej pomocy, pobierając jednocześnie od kursantów opłatę za przeprowadzenie takiego szkolenia, wzbogacił się o blisko 10 tys. zł. Właściciel osk został zatrzymany i oczekuje na proces sądowy prawdopodobne oskarżenie - poświadczenie nieprawdy (przestępstwo ścigane z urzędu) w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. (jm)