Przegląd prasy

ITS wyróżniony za rower dla osób niepełnosprawnych

29 stycznia 2021

ITS wyróżniony za rower dla osób niepełnosprawnych
(fot. ITS)

Instytut Transportu Samochodowego (Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – CUM ITS) otrzymał srebrny Laur za projekt: Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest to wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”. ITS został wyróżniony w kategorii „Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym”.

Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat jest otwarty na środowisko motoryzacyjne osób z dysfunkcjami. Działanie to jest zgodne z misją Instytutu – prowadzeniem, koordynacją, upowszechnianiem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego oraz wypracowywaniem nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w różnych dziedzinach, w tym przypadku bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone w Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych działania, a także zaangażowanie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka, przekładają się na konkretne działania systemowe. Ponieważ środowisko osób z niepełnosprawnościami oczekuje realizacji postanowień zapisów prawnych, m.in. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, działalność CUM ITS ma przyczyniać się do realizacji dalekosiężnych celów zawartych w art. 20 Konwencji pt. Mobilność. (jm)