Przegląd prasy

Jerzy Szmit rozmawiał z przewoźnikami

30 marca 2017

Jerzy Szmit rozmawiał z przewoźnikami
(fot. MIB)

28 marca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie MIB uczestniczył też dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Bogdan Oleksiak. W rozmowach wzięli udział reprezentanci największych polskich organizacji skupiających przedsiębiorców, wykonujących międzynarodowy transport drogowy: Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” oraz Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Podczas spotkania omówione zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania branży transportu drogowego, w szczególności niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, wynagrodzenia kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym oraz zasad przewozu drewna dłużycowego pojazdami ciężarowymi. Poruszono również kwestie kształcenia kierowców zawodowych oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce. Przedstawiciele MIB w sprawach poruszonych na spotkaniu, a niebędących w kompetencji resortu, zwrócą się do innych resortów z wnioskiem o zajęcie stanowiska.

Podczas rozmów ustalono, że spotkania przedstawicieli przedsiębiorców i administracji rządowej będą odbywać się cyklicznie. Termin kolejnych rozmów wstępnie zaplanowano na koniec kwietnia 2017 r. (MIB)