Przegląd prasy

Jerzy Wasilewski. Zapraszam do działania

21 listopada 2018

Jerzy Wasilewski. Zapraszam do działania
L-INSTRUKTOR. 20.11.2018. „Zapraszam do działania”

13 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza dyskusja nt. społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Wówczas też Tomasz Matuszewski, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, przedstawił „Deklarację 13. Listopada”, prezes Polskiego Klastra Edukacyjnego, Witold Wiśniewski, omówił koncepcję prac i konsultacji dotyczących procesu powoływania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Kolejna dyskusja odbyła się 17 listopada w Spale. I tutaj jej uczestnicy mówili o swoich oczekiwaniach, ale też o potrzebie działań. Ponad 80% obecnych zadeklarowało swój w nich udział. W tym gronie znalazł się Jerzy Wasilewski, wieloletni instruktor nauki i techniki jazdy, wykładowca, posiadacz uprawnień egzaminatora, właściciel ośrodka szkolenia. Poprosiłam o wypowiedź także do publikacji – zachęcam do jej lektury. Proszę także o Państwa opinie.

W oczekiwaniu, Jolanta Michasiewicz (tygodnik@prawodrogowe.pl)

W dniach 16-18 listopada w Spale podczas drugiego Forum instruktorów zostaliśmy poinformowani o działaniach „INICJATYWA SPOŁECZNA NIEOBOJĘTNYCH”, która chce przedsięwziąć kroki na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Zgodnie z obowiązującym prawem Samorząd Zawodowy może powstać tylko w drodze ustawy co gwarantuje konstytucja w art. 17 pkt 1. Zapis w konstytucji stanowi „samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla ich ochrony”. Byłem jednym z pierwszych uczestników Forum, którzy podpisali deklaracje poparcia dla Inicjatywy.

Zapraszam do jak najszerszego zaangażowania się w celu poparcia inicjatywy powstania Samorządu. To jest nasza szansa podniesienia prestiżu zawodowego, ochrony prawnej ludzi i firm branży, rozwoju zawodowego, która będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach.

Zacytuję twórców Inicjatywy:

„Popieram Samorząd Zawodowy”

„Jak nie teraz - to kiedy? Jak nie my - to kto?”

„Przekaż dalej!”

Pozdrawiam i zapraszam do działania, Jerzy Wasilewski

  PRAWO DROGOWE. Indeks: SAMORZĄD ZAWODOWY - https://www.prawodrogowe.pl/informacje/tag/1/samorzad-zawodowy

 Jerzy Wasilewski, właściciel OSK, pedagog, wykładowca, instruktor nauki jazdy, uprawnienia instruktora techniki jazdy i egzaminatora (Wołów) (fot. ze zbiorów autora)