News tygodnia

I trójkołowce trafiły do ustawy

22 listopada 2018

I trójkołowce trafiły do ustawy
Rządowe Centrum Legislacji – Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 2172 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało poz. 2172 w Dzienniku Ustaw z 2018 r. i tu zamieszczono ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Akt będzie obowiązywał z dniem 22 grudnia 2018 r.

Pierwszą informacją o inicjatywie wprowadzenia ułatwienia dla posiadaczy uprawnień kat. B do korzystania także z trójkołowców - bez obowiązku zdania egzaminu w ramach kat. A – taką informację podaliśmy w 2015 r. Wówczas też Komisja Infrastruktury na swoim drugim posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3931). Rozszerzenie uprawnień kat. B dotyczył kierowców posiadających prawo jazdy co najmniej od 3 lat i dotyczył kierowania motocykli trójkołowych o mocy 15 W. Ostatecznie ustawa przepadła. W 2017 r. pojawiła się pierwsza interpelacja poselska powracająca to tej propozycji. Wówczas stanowisko resortu transportu brzmiało: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie planuje podjęcia prac zmierzających do wprowadzenia do prawa polskiego proponowanych rozwiązań, jednakże w przypadku podjęcia przez Posłów decyzji o ponownym podjęciu prac parlamentarnych nad ww. rozwiązaniem rozważy możliwość wyrażenia pozytywnej opinii w tym zakresie. I tak się stało – 5 czerwca 2017 r. poselski projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami został zarejestrowany jako druk nr 1654. Rozpoczęło się jego procedowanie: 20.6.2017 skierowanie do I czytania w Komisji Infrastruktury, 11.9.2018 – wpłynęło stanowisko rządu i rozpoczęto pracę w komisjach po I czytaniu, 2.10. – II czytanie na 69. posiedzeniu Sejmu, 4.10 – niezwłocznie III czytanie, głosowanie: 424 głosy ZA, 0 – PRZECIW, 0 – WSTRZYMAŁO SIĘ. Piękna zgodność poselska. Dalej – 26.10.2017 – ustawa trafia do Senatu i tu przegłosowana bez poprawek. 29.10.2017 ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. Wczoraj – 21 listopada 2018 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie po 30 dniach – czyli 22 grudnia 2018 r.

Podsumujmy – trójkołowce trafiły do ustawy o kierujących pojazdami. (jm)