Przegląd prasy

Czy fotoradary wrócą do Policji? Resort odpowiada

21 listopada 2018

Czy fotoradary wrócą do Policji? Resort odpowiada
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie planowanego przekazania Policji odpowiedzialności za system fotoradarów interpelację poselską zgłosił Marek Biernacki adresując ją do prezesa Rady Ministrów. Ostatecznie odpowiedzi udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Poseł w oparciu o informacje medialne, iż stosowny projekt trafił do Kancelarii Rady Ministrów pyta czy rzeczywiście w przyszłym roku dojdzie do zmiany i system urządzeń rejestrujących zostanie przekazany z ITD do Policji? Decyzja miałaby dotyczyć zarządzanymi przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) siecią 431 urządzeń umieszczonych na masztach, 29 mobilnych rejestratorów (nieoznakowane pojazdy ITD), 30 systemów odcinkowego pomiaru prędkości i 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Udzielona odpowiedź jest krótka – resort infrastruktury informuje: - Ministerstwo Infrastruktury aktualnie nie prowadzi prac nad projektem ustawy przekazującej Policji odpowiedzialność za system fotoradarów, ale rozważa możliwość przekazania zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami rejestrującymi do Policji. Wypracowane rozwiązanie w tym zakresie będzie przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. (jm)