Przegląd prasy

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019

19 czerwca 2019

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019
Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019. Warszawa, 14 czerwca 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz) [KLIKNIJ]

14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w historycznej, pięknej Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji.

Hasło Kongresu brzmiało: SAMORZĄD ZAWODOWY INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW - INNOWACYJNOŚĆ, POSTĘP, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

Organizatorem była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, współorganizatorem Polski Klaster Edukacyjny, a partnerem kompleksowym Grupa IMAGE. Ponadto partnerami Kongresu byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytut Transportu Samochodowego, Automobilklub Polski, Związek Pracodawców TLP, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce.

Interesariuszami Kongresu byli: Sejm RP, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja.

Moderatorami byli: dr Ewa Odachowska i Andrzej Grzegorczyk.

Patronat medialny: tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS, gazeta internetowa L-INSTRUKTOR.pl; POLSKI TRAKER oraz DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ. Partnerem technologicznym był SAMSUNG.

Uczestniczyło około 250 osób z całej Polski - instruktorzy, wykładowcy, egzaminatorzy, właściciele OSK, przedstawiciele branżowych organizacji społecznych, eksperci brd, przedstawiciele placówek naukowych i instytucji centralnych.

Gośćmi Kongresu byli: poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, przewodniczący Komisji Infrastruktury, posłowie Józef Lassota, Mirosław Suchoń, Artur Zasada, Stanisław Żmijan, a także senator RP Grzegorz Napieralski.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentowali przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego, z dyrektorem Bogdanem Oleksiakiem na czele, a Policję: insp. Leszek Jankowski i główny specjalista Mariusz Wasiak z KGP, mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego na Mazowszu i podkom. Andrzej Kuć ze stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Przybyli także przedstawiciele placówek naukowych, m.in.: prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz i dr Elżbieta Gadzicka z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr hab. Adam Tarnowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Łepkowski i Zbigniew Zawada z PIMOT. Gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Lesław Głowacki z PWPW.

Środowisko WORD reprezentowali: Marek Dworak (Kraków), Mirosław Oliferuk (Łomża), Marek Pławiak (Nowy Sącz), Janusz Stachowicz i Marek Wzorek (Rzeszów), Marek Staszczyk (Toruń), Roman Bańczyk (Katowice), Tomasz Matuszewski, Rafał Grodzicki i Robert Zawadka (Warszawa).

Licznie reprezentowane były stowarzyszenia szkół jazdy z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha, Warszawy oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

W sesji powitalnej głos zabrali posłowie: Jerzy Polaczek, Stanisław Żmijan, Mirosław Suchoń oraz prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka. Jerzy Polaczek powiedział m.in.: /…/ strefa, którą Państwo się zajmujecie, dotyczy ludzkiego życia, przygotowania kierowców do bezpiecznego poruszania się na drogach. /…/ Chciałbym Państwa zachęcić do współpracy partnerskiej z samorządami. List do uczestników Kongresu skierowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii: /…/ Jesteście Państwo podstawowym i pierwszym elementem adresatów naszego prawodawstwa, zarówno tego dotyczącego MŚP jak i regulacji dotyczących elektromobilności. Prof. Danuta Koradecka wskazała m.in. na konieczność nowych kompetencji wynikających z nowych technologii w motoryzacji.

W sesji eksperckiej pt. „Mobilność - przyszłość szkolenia i egzaminowania” wystąpili:

* Bogdan Oleksiak, dyrektor DTD w Ministerstwie Infrastruktury, mówił o mobilności jako przyszłości szkolenia i egzaminowania;

* Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, poświęcił wystąpienie światowym doświadczeniom w zakresie nowych technologii szkolenia kandydatów na kierowców;

* Marek Dworak, dyrektor MORD w Krakowie i sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, zajął się kompetencjami instruktora i egzaminatora.

René Claesen, prezydent CIECA (The International Commission for Driver Testing) wystosował przesłanie do uczestników Kongresu. – Wiem, że państwa Kongres dotyczy nowoczesnych technologii i sposobu ich implementacji do egzaminu i szkolenia. Dyskutujemy wspólnie z członkami CIECA o nowych technologiach. Proponuję, byśmy w przyszłości ściślej współpracowali. To byłby dla nas zaszczyt.

Uczestnicy Kongresu otrzymali pierwsze egzemplarze nowego podręcznika autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. Materiał został uzupełniony przez Andrzeja Markowskiego. Podręcznik wydała Grupa IMAGE.

W sesji innowacyjności odbył się panel dyskusyjny pn. „Samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów”, w którym udział wzięli: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich; Adam Próchnicki, instruktor, członek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, psycholog transportu oraz Zbigniew Uszczyński, instruktor, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Szkół Nauki Jazdy „ELKA” w Wałbrzychu. Moderatorem był Tomasz Matuszewski.

W tej sesji wręczone zostały nominacje członkom Rady Konsultacyjnej powołanej przez Fundację. To grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono, zadeklarowało wsparcie merytoryczne - w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny itd.

W sesji mistrzów „Kierowca doskonały - Instruktor doskonały” udział wzięli: Mikołaj „Miko” Marczyk, najmłodszy Rajdowy Mistrz Polski w klasie Open N (w 2017 r., drugi w tej klasie w 2018 r.), Mariusz Pierzynka - zwycięzca Konkursu Instruktor Roku 2019 oraz Romuald Chałas, prezes Automobilklubu Polski, rajdowiec, instruktor i egzaminator. Sesję prowadził redaktor Krzysztof Woźniak, dziennikarz stacji radiowej TOK FM.

Na zakończenie Tomasz Matuszewski sformułował rekomendacje Kongresu, które przesłane zostaną do interesariuszy Kongresu.

Fundacja podziękowała członkom Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów stwierdzając, że zakończył się etap konsultacji. Jednocześnie poproszono o zgłaszanie się do Komitetu Redakcyjnego, którego zadaniem jest opracowanie projektu ustawy o samorządzie zawodowym.