Rozmowy

Eugeniusz Kubiś. DROGA, TO TEŻ ŻYCIE

14 czerwca 2019

Eugeniusz Kubiś. DROGA, TO TEŻ ŻYCIE
Eugeniusz Kubiś, psycholog, właściciel firmy “MOTOREX” (Ośrodek Badań Psychologicznych (od 1883 r.) oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców (od 1990 r.) w Zielonej Górze. Fot. Hiszpania 12.6.2019

Do Warszawy na odbywający się 14 czerwca br. Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019 przyjedzie reprezentacja branży instruktorów i wykładowców nauki jazdy, też egzaminatorów, ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, naukowców itd. W tym gronie zabraknie Eugeniusza Kubisia, który ze swojej osobistej podróży do Hiszpanii wróci dopiero w ostatnich dniach miesiąca.

Eugeniusz Kubiś dla środowiska zrobił już wiele. Pisał listy, apelował, protestował, szukał pomocy, wsparcia. Mówił: „Nie zaprzestaniemy protestów póki nie usłyszy nas premier”. Protestował. Dla wielu jest legendą. Jednocześnie to zdobywca tytułu najpopularniejszej szkoły jazdy, i innych. Ceniony i szanowany w branży. Dziś do ludzi skupionych wokół Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów obiecuje - pomogę Wam.

Zadzwoniłam do Pana Eugeniusza i zapytałam co dla Niego znaczy „instruktor doskonały”?

Eugeniusz Kubiś powiedział: Instruktor - przede wszystkim - to także uczestnik ruchu drogowego. Najpierw trzeba być dobrym, a nawet doskonałym kierowcą. Trzeba mieć poszanowanie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Powtórzę - szanować wszystkich na drodze, tak aby nikomu nie zrobić krzywdy! Dalej idą umiejętności: znajomość przepisów, umiejętność stosowania i korzystania z nich. Cały czas pamiętając o innych, bez krzywdy dla innych. Jeżeli osoba jest już takim kierowcą, to jako przyszły instruktor zdobywa wiedzę fachową, ale też sięga do metodyki i psychologii. On musi umieć przekazywać swoją mądrość innym. Kursant „jest jaki jest”, ma tylko osiemnaście lat. Źle jak instruktor jest nerwowy.

Eugeniusz Kubiś zdradził swoją filozofię, którą zadedykował instruktorom: DROGA, TO TEŻ ŻYCIE. UCZESTNICTWO W RUCHU DROGOWYM TO FRAGMENT MOJEGO ŻYCIA. Doskonały instruktor musi stopniowo uczyć zachowań, które sam już ma. Podstawa to oczywiście życzliwość, zrozumienie innych i troska o dobro wszystkich na drodze. Także zwierząt! Czyli: zrzeczenie się egoizmu! Dużo empatii dla innych uczestników ruchu drogowego!

Za zgodą Eugeniusza Kubisia publikujemy fotki, które zrobił sam i prosił o publikację właśnie ich, a nie tych sztywnych - oficjalnych. Tekst nie został autoryzowany (oczywiście za zgodą Autora wypowiedzi). To nie jest skończona rozmowa. Postanowiłam już nie telefonować i nie przeszkadzać Autorowi w realizacji realizowanego celu marszu w hiszpańskich górach. Rozmowę będę kontynuowała.

Jolanta Michasiewicz (red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS)