Przegląd prasy

Krzysztof Bandos: garści nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens

29 grudnia 2016

Krzysztof Bandos: garści nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens
Krzysztof Bandos, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (fot. J. Michasiewicz)

Jaki był kończący się rok 2016 i jakie są plany i nadzieje na rok 2017? L-instruktor zapytał o to Krzysztofa Bandosa - prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Pyta pan redaktor jaki był ten kończący się 2016 rok - odpowiem krótko, był to kolejny trudny rok dla naszej branży szkoleniowej, podobny do dwóch poprzednich, rok wypełniony ciężką pracą instruktorów nauki jazdy na salach wykładowych i w pojazdach szkoleniowych z marnymi efektami ekonomicznymi. Rentowność Ośrodków Szkolenia Kierowców z roku na rok maleje lub w najlepszym wypadku utrzymuje się na niezmiennym poziomie, ten rok nie był wyjątkiem. Instruktorzy, dobrzy instruktorzy, wysokiej klasy fachowcy odchodzą z zawodu, dobre ośrodki, ośrodki które szkoliły rzetelnie zgodnie z obowiązującym programem nie wytrzymują konkurencji, nie konkurencji jakościowej lecz konkurencji cenowej i znikają z rynku szkoleniowego. Jest to smutne i przykre gdy niskość ceny usługi, wypiera jakość tej usługi (widoczne tego efekty widzimy codziennie na naszych drogach, pokazują to statystyki wypadków).

W ciągu ostatnich pięciu lat potencjał szkoleniowy w Polsce zmniejszył się o ok. 30 % w przypadku OSK, a aż o 40% w przypadku instruktorów nauki jazdy - w połowie 2011 r. szkolenie prowadziło ok. 8600 OSK, wszystkich instruktorów było 45174. Według stanu na dzień 31.12.2015 w Polsce funkcjonowało łącznie 5.977 OSK, odnośnie liczby instruktorów nauki jazdy do ewidencji było wpisanych 25800 instruktorów.

Jako PFSSK próbowaliśmy, podobnie jak w latach poprzednich poprzez posłów oraz przedstawicieli strony rządowej coś zmienić - poprawić system szkolenia i egzaminowania oraz innych czynników mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz świadomości uczestników ruchu drogowego. Spotykaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i w merytorycznych, prowadzonych w przyjaznej atmosferze dyskusjach przekonaliśmy ich do potrzeby zmian.

Wielkim było dla nas zdziwieniem i bardzo miłym zaskoczeniem, ukazanie się Zarządzenia MIiB nr. 35 z dn. 04.08.2016 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Pojawiła się po raz pierwszy od 1989 roku, wielka szansa i niebywała możliwość uczestniczenia bezpośredniego w procesie prac legislacyjnych przedstawicieli środowiska bezpośrednio związanego z procesem szkolenia i egzaminowania.

Wielka przychylność ze strony Wiceministra Jerzego Szmita oraz przewodniczącego zespołu Pana Bogdana Oleksiaka Dyrektora DTD oraz ich deklaracje o pełnym wsparciu dla przygotowanych propozycji zmian w systemie szkolenia i egzaminowania, daje wielką nadzieję na realizację oczekiwanych przez całe środowisko rozwiązań, ale przede wszystkim, na rzecz przyszłych i obecnych uczestników ruchu drogowego i tym samym poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaję sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, z ogromu pracy jaką musimy wykonać jako członkowie zespołu. Z pewnością wypracowane wspólnie propozycje zmian zarówno w szkoleniu jak i w egzaminowaniu nie zadowolą wszystkich zainteresowanych, jednak jestem przekonany, a wynika to z dotychczasowej pracy zespołu, że kompromis jest możliwy, a wprowadzone zmiany przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Rok 2016, był też rokiem bardzo dobrej współpracy wszystkich organizacji branżowych. Był dialog, były wspólne merytoryczne rozmowy, były wspólne opinie do projektów Ustaw i Rozporządzeń. Dlatego w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować PIGOSK w Piastowie, OIGOSK z/s w Koszalinie za pełną i szczerą i merytoryczną współpracę. Dziękuję Zarządom tych organizacji, szczególnie prezesom (p. Krzysztof Szymański, p. Roman Stencel).

Rok 2016 był też rokiem w którym po raz pierwszy od wielu, wielu lat, podjęliśmy współpracę z Krajowym Stowarzyszenie Egzaminatorów. Dziś siedzimy przy jednym stole w zespole doradczym w MIiB. Prowadzimy merytoryczny dialog, czasami się różnimy, ale wszystkim nam chodzi o to samo: by podnieść jakość naszego szkolenia, by urealnić egzamin, by instrukcja egzaminowania był prosta, krótka i przyjazna dla osoby zdającej… krótko mówiąc o to, by na naszych drogach w przyszłości było bezpieczniej. Czy nam się to uda - wierzę w to głęboko.

Jako PFSSK zorganizowaliśmy wraz ze regionalnym Stowarzyszeniem warszawskim oraz przy wielkim wsparciu i pomocy WORDu w Warszawie „Konkurs Instruktor Roku 2016” - impreza w pełni udana. Zgromadziła przedstawicieli z całego kraju którzy w sportowej rywalizacji konkurowali o najlepszego instruktora roku. Była rywalizacja, była integracja - było krótko mówiąc „super”.

Zorganizowaliśmy też - jak co roku - wyjazd szkoleniowy. Odwiedziliśmy Austrię i Słowenię, szczegółowo zapoznaliśmy się z systemami szkolenia i egzaminowania jakie u nich obowiązują. Wycieczka udana, uczestnicy zadowoleni, wyrazili chęć na kolejne wyjazdy.

Z jakimi planami, obawami, nadziejami wchodzimy w rok 2017?

Plan na 2017 rok to kontynuacja tego co rozpoczęliśmy w 2016 roku, czyli kontynuacja pracy w zespole doradczym. Głęboko wierzymy, że Ministerstwo i posłowie obecnej kadencji, w obecnym kształcie i składzie, spojrzą na nasze propozycje zmian, na problemy naszych kursantów w uzyskiwaniu praw jazdy - przychylnie. Dlatego mam nadzieję, może nie na to że Ustawę o Kierujących Pojazdami napiszemy od nowa, ale na to że poprawimy ją i zmienimy w taki sposób by dostęp młodego człowieka do prawa jazdy w naszym kraju był podobny jak w innych krajach UE.

Inne plany, powiem krótko - „Konkurs Instruktor Roku 2017” odbędzie się być może w Łodzi przy okazji jubileuszu stowarzyszenia łódzkiego. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny to prawdopodobnie Bułgaria i Rumunia.

Korzystając z okazji chciałbym zgłosić pomysł ustanowienia oficjalnego dnia „Instruktora Nauki Jazdy”, pomysł do dyskusji dla wszystkich instruktorów nauki jazdy, i tych zrzeszonych w organizacjach branżowych i tych niezrzeszonych, i tych czynnych, i tych którzy czasowo utracili uprawnienia, i tych którzy są dziś emerytami, i tych którzy na dzień dzisiejszy są w trakcie uzyskiwania uprawnień.

Osoba szkoląca przyszłych kierowców pełni w współczesnym społeczeństwie bardzo ważną i odpowiedzialną rolę. Od niej w bardzo dużym stopniu zależy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, poszanowanie godności osobistej kursantów, dbałość o środowisko naturalne. Zasady te, instruktora nauki jazdy powinny obowiązywać zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Bardzo ważny i odpowiedzialny zawód.

Od niedawna tj. od 01.01.2015 Instruktor Nauki Jazdy został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności za sprawą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Dla większości zawodów szczególnie ważnych społecznie ustalany jest dzień ich Święta. Instruktor Nauki Jazdy jest na tyle ważnym i odpowiedzialnym zawodem, że również zasługuje na docenienie i wprowadzenia jednego dnia w roku, którego obchody wpłyną na podniesienie jego rangi.

Uważam, (i nie tylko ja, konsultowałem to już z wieloma instruktorami na różnych spotkaniach) że najwłaściwszą datą byłby 07.08. tj. dzień w którym po raz pierwszy pojawił się w/w Rozporządzeniu w klasyfikacji zawodów - zawód pod pozycją 516502 - instruktor nauki jazdy.

Za waszym pośrednictwem chciałbym złożyć życzenia noworoczne.

Niech Nowy 2017 Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń bo tylko one nadają życiu sens.

Z wyrazami szacunku Krzysztof Bandos, prezes PFSSK

(Fot. J. Michasiewicz)