Przegląd prasy

Lepsze bezpieczeństwo - więcej kontroli drogowych

19 grudnia 2023

Lepsze bezpieczeństwo - więcej kontroli drogowych
Nadinspektor Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji (fot. Policja pl)

Do końca bieżącego roku Policja zostanie doposażona w śmigłowce typu Bell-407GXi, zakupione w ramach projektu unijnego. Będą - obok oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, motocykli laserowych mierników prędkości, czy dronów - stanowiły ważny element wyposażenia funkcjonariuszy skutkujących poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

Portal Policja pl informuje: - Teraz także nowe śmigłowce typu Bell-407GXi, zakupione w ramach unijnego projektu, posłużą zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach. Zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki specjalnemu wyposażeniu w: System Obserwacji Lotniczej ze specjalną głowicą optoelektroniczną, system rejestracji i transmisji obrazu oraz sterowany reflektor olśniewający, policyjni lotnicy wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego monitorować będą z powietrza sytuację na drogach i reagować na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu. (…) - Do tej pory dwa Belle-407GXi stacjonowały w Warszawie, a jeden w Poznaniu. Teraz tego typu śmigłowce eksploatowane będą również w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Zakupione w ramach projektu śmigłowce wyposażone są w dodatkowy zbiornik paliwa, co umożliwi lotnikom pokonanie około 700 km, czyli tym samym zdecydowanie zwiększy ich obszar działania, a ponadto podczas realizacji np. zadań patrolowych pozwoli na utrzymanie maszyny w powietrzu nawet powyżej 3,5 h (…) nowe śmigłowce Bell-407GXi wraz z maszynami zakupionymi w ciągu ostatnich czterech lat stanowią jedną z najnowocześniejszych flot lotniczych nie tylko w kraju, ale i Europie. Dzięki nim policyjni lotnicy wspólnie z policjantami ruchu drogowego zwiększą skuteczność działań Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. (…) Nowe śmigłowce wykorzystywane będą m.in. do: monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich; ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”; sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń; prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.