Przegląd prasy

Komisja Infrastruktury: - Jesteśmy w środku tej stawki i cały czas ją gonimy

26 stycznia 2024

Komisja Infrastruktury: - Jesteśmy w środku tej stawki i cały czas ją gonimy
Sejm RP. Retransmisja posiedzenia Komisji Infrastruktury dnia 25.01.2024 r. Przemawia Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury [kliknij] (fot. screen)

Sejmowa Komisja Infrastruktury odbyła ważną debatę nad stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego i perspektywami jego poprawy. Rozpatrzono dokument dotyczący ocenie stanu brd w 2022 r. „Jesteśmy w połowie stawki”; „optymizm powinien być umiarkowany” itd. komentowali uczestnicy. W ramach szerokiej dyskusji z udziałem przedstawicieli tzw. czynnika społecznego zgłoszono wiele ważnych dla dalszej poprawy brd kwestii, musimy sobie stawiać ambitne cele; bardzo dużo jeszcze jest przed nami - podkreślano.

25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniom realizowanym w tym zakresie w 2022 r. [kliknij] Dokument już był przedmiotem obrad sejmowej komisji [kliknij], jednak ostatecznie w IX kadencji Sejmu nie zakończono jego procedowania. 15 stycznia br. rozpoczęto procedowanie. Komisja Infrastruktury po jego rozpatrzeniu oraz przeprowadzeniu dyskusji uchwaliła wniosek o przyjęcie dokumentu [kliknij]. Do udziału w posiedzeniu, jej przewodniczący poseł Mirosław Suchoń zaprosił szerokie grono ekspertów z zakresu brd, przedstawicieli instytucji i organizacji.

Raport zaprezentował Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dyrektor Sekretariatu KRBRD. W dokumencie odnotowano, iż w 2022 r. doszło do 21 322 wypadków drogowych, w wyniku których zabitych było 1 896 osób i 24 743 rannych, w tym 7 541 ciężko rannych. W tym okresie miało miejsce także 362 266 kolizji. - Rok 2022 przyniósł nam poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego co oznaczało spadek o 6,5% w stosunku do roku 2021 liczby wypadków drogowych, spadek o 15,5% liczby ofiar śmiertelnych, jak również liczby rannych o 6,3%. Te spadki pociągnęły za sobą również spadek „ciężkości” wypadków drogowych. (…) Praca od wielu lat przyniosła oczekiwane efekty. Polska nie jest już na ostatnich pozycjach jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej. Średnia w roku 2022, wynosiła 46. Nasz kraj uzyskał wskaźnik docelowy na poziomie 50 ofiar na milion mieszkańców. Co pozycjonuje nas na równi z takimi krajami jak Francja, Czechy, czy Malta (…).


Postulaty poselskie. Odbyła się szeroka dyskusja, w której uczestniczyli zarówno posłowie jak i zaproszeni przedstawiciele strony społecznej. Podejmowano takie kwestie jak: potrzeba działań dla wyrównania dysproporcji w statystykach wypadkowości w poszczególnych regionach np. łódzkim; niezbędność akcji edukacyjnych (poseł Paweł Bliźniuk); inwestycji drogowych skutecznie odseparowujących ruch drogowy od ruchu pieszych; konstrukcji przepisów odwzorowujących sprawdzone europejskie doświadczenia; podejmowania odważnych regulacji legislacyjnych; systemowej edukacji; zwiększenia zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych; dalszej rozbudowy świadomości młodych uczestników ruchu drogowego też poprzez kampanie społeczne; konsekwentnej oraz skutecznej egzekucji i działań prewencyjnych; kontroli drogowych (poseł Rafał Weber); prędkości jako wiodącego czynnika ryzyka wypadków drogowych; nadal zbyt małej liczby fotoradarów; odcinkowych pomiarów prędkości oraz kontroli drogowych; surowości kar; walka z mitem, iż to piesi są sprawcami wypadków drogowych; kontynuacji rozwoju komunikacji publicznej; kwestia zmian w systemie kształcenia kierowców; braku szkoleń w zakresie szkolenia empatycznych uczestników ruchu drogowego; egzaminu na prawo jazdy, który nie jest nastawiony na wypromowanie bezpiecznego kierowcy; potrzeby wprowadzenia testu percepcji ryzyka (posłanka Paulina Matysiak); bezpiecznych inwestycji na drogach krajowych (posłanka Krystyna Sibińska); kwalifikacji wypadków drogowych (posłanka Magdalena Kołodziejczak); budowy bezpiecznych dróg, przede wszystkim dróg ekspresowych; wykluczeń komunikacyjnych (poseł Rafał Kasprzyk); weryfikacji projektów budowy obwodnic; analizy oznakowania dróg, szczególnie na drogach powiatowych; prowadzenia edukacji rowerowej w szkołach; infrastruktury rowerowej w powiatach; zmian w prawie dotyczących obowiązku stosowania kasku (posłanka Barbara Oliwiecka); środków budżetowych przeznaczanych na poprawę brd (poseł Andrzej Adamczyk); rozbudowy policyjnego systemu rejestracji wypadków drogowych; budowy pętli detekcji ruchu (Bartosz Zawieja); kryteriów przyznawania samorządom środków na rozwój dróg lokalnych (poseł Krzysztof Habura); doświetlenia i przebudowa przejść dla pieszych; budowy bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych na drogach krajowych (posłanka Jolanta Niezgodzka); współdziałania w zakresie inwestycji na drogach gminnych (poseł Aleksander Mrówczyński); natężenia ruchu drogowego i jego uwzględnienia w przygotowywanych analizach; inwestycji kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (poseł Łukasz Kmita).

Postulaty tzw. strony społecznej. Kwestie podejmowane przez zaproszonych gości dotyczyły m.in.: oznakowania dróg; ograniczeń prędkości poza obszarem zabudowanych; okresu próbnego młodych kierowców, który mimo iż jest w ustawie to jednak nie obowiązuje; zmian legislacyjnych dot. tzw. trzeci sygnał; weryfikacji liczby zarejestrowanych pojazdów ujawnianych w prezentowanych statystykach i ewentualnej delegacji ustawowej w bazie CEPiK (prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Adrian Furgalski); statystyki wypadków z udziałem obcokrajowców (wzrost o ok. 30%); przedsiębiorców prowadzących odpłatny przewóz osób (Paweł Saturski, Związek Zawodowy „Solidarność” Warszawa Region Mazowsze); „oczyszczenia” baz kierowców i pojazdów - CEPiK; kontynuacji prac nad zmianami legislacyjnymi w zakresie testowania pojazdów z systemem wspomagania kierowców; waloryzacji stawek za badania techniczne niezmienionych od 19 lat (Tomasz Bęben, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA).

Plany resortu infrastruktury. Odpowiedzi na zadane pytania udzielił wiceminister Paweł Gancarz oraz sekretarz Konrad Romik. (jm)