Przegląd prasy

Nie ryzykuj! Zwolnij!

7 czerwca 2024

Nie ryzykuj! Zwolnij!
(fot. KGP)

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje „Nie ryzykuj! Zwolnij!”. Dziś - w piątek 7 czerwca br. - rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Ich celem jest egzekwowania przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak wielu kierowców straciło prawo jazdy - poinformujemy. Bezpieczeństwo na drogach to zdecydowanie nasza wspólna sprawa. Dzisiejsza akcja ma charakter cykliczny.

Jak się dowiadujemy - policjanci będą dokonywali pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. W działaniach wezmą udział również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. BRD KGP apeluje: Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy zatem do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Wzmożona uwaga niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Choć nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem ograniczeń prędkości, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ! ZWOLNIJ!

Źródło: BRD Komenda Główna Policji