Legislacja

Rozporządzenie w sprawie oceny ryzyka brd

10 czerwca 2024

Rozporządzenie w sprawie oceny ryzyka brd
(fot. PIXABAY)

7 czerwca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij]. Wydane na podstawie art. 24mb ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporządzenie określa: metodę i sposób przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24ma ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej „oceną ryzyka”; sposób przekazywania sprawozdania z oceny ryzyka do ministra właściwego do spraw transportu; zawartość i sposób prezentacji wyników oceny ryzyka w sprawozdaniu z oceny ryzyka; kategorie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocenę ryzyka przeprowadza się osobno dla: autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków; pozostałych dróg lub ich odcinków: o dwóch jezdniach głównych, o jednej jezdni głównej. Oceny ryzyka dokonuje się: metodą reaktywną - opartą na analizie występowania wypadków drogowych; metodą proaktywną - opartą na analizie parametrów technicznych drogi i jej otoczenia.

Załącznikami do rozporządzenia są: Szczegółowy sposób przeprowadzania oceny ryzyka metodą reaktywną oraz Szczegółowy sposób przeprowadzania oceny ryzyka metodą proaktywną

Minister ustalił pięć kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego:

1) bezpieczna;

2) stosunkowo bezpieczna;

3) średnio bezpieczna;

4) umiarkowanie niebezpieczna;

5) niebezpieczna.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia - 15 czerwca br. (jm)