Przegląd prasy

Niebezpieczne zachowania w rejonach przejazdów kolejowych

3 sierpnia 2016

01badc068ac0b92227b96045261df5420fa735af

(544-18 grafika KWP w Krakowie)

Małopolscy policjanci ruchu drogowego zrealizowali wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei działania kontrolne w ramach ogólnopolskiej akcji “Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”. Jej celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w rejonach przejazdów kolejowych. Podczas akcji szczególna uwaga zwracana była na kierujących, którzy wjeżdżają na przejazd, a ze względu na duże natężenie ruchu nie są w stanie go opuścić oraz gdy wjeżdżają na przejazd podczas opuszczania zapór lub gdy nie zostaną one jeszcze do końca podniesione. W związku z licznymi tego typu sytuacjami Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, wspólnie z zarządcą drogi - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie opracował niekonwencjonalną tablicę informującą kierujących o konieczności zachowania ostrożności na przejeździe kolejowym. W szczególności przypomina o zagrożeniu wynikającym z wjazdu na torowisko w momencie, gdy brak jest możliwości kontynuowania jazdy. Tablica ta została zainstalowana na dojazdach do przejazdu kolejowego.  

Słowa kluczowe przejazdy kolejowe