Przegląd prasy

Podsumowanie roku 2016 w budownictwie drogowym

31 stycznia 2017

Podsumowanie roku 2016 w budownictwie drogowym
Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit i GDDKiA Krzysztof Kondraciuk

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk wzięli udział w zorganizowanej 31 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa konferencji prasowej podsumowującej 2016 rok w budownictwie drogowym.

W 2016 r. do użytkowania zostało oddanych łącznie 125,2 km dróg krajowych, których wartość wyniosła 5,65 mld zł. W ubiegłym roku do dyspozycji kierowców oddaliśmy 78,5 km nowych autostrad: 37,3 km odcinek A1 Stryków - Tuszyn o wartości 1,4 mld zł oraz 41,2 km odcinek A4 Rzeszów - Jarosław o wartości 2,7 mld zł. Wiceminister Jerzy Szmit podkreślił, że dzięki oddaniu do ruchu ostatniego fragmentu autostrady A4 kierowcy uzyskali pierwszą w Polsce pełną autostradę, która połączyła dwie granice państwowe – z Niemcami oraz Ukrainą. W ubiegłym roku GDDKiA podpisała umowy z wykonawcami zadań - budowy dróg o łącznej długości 263,7 km i wartości 10,5 mld zł. Łącznie do II etapu zostały skierowane zadania - budowy dróg o długości 313,8 km i wartości ponad 12 mld zł. W 2016 r. skierowano do realizacji zadania - budowy dróg o łącznej długości 356,8 km i wartości 19,1 mld zł. Łącznie wszczęto postępowania przetargowe na 97,8 km dróg krajowych o wartości wydatków na realizację 3,36 mld zł. Dotychczas w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) skierowano do realizacji zadania o wartości 92,85 mld zł, z czego:

zakończono zadania o wartości - 1,55 mld zł, w realizacji znajdują się zadania o wartości - 50,04 mld zł, w przetargu znajdują się zadania o wartości - 29,2 mld zł, na przetarg oczekują zadania o wartości - 12,05 mld zł.

Podsumowując stan realizacji zadań z PBDK wiceminister Szmit zaznaczył, że limit finansowy Programu, wyznaczony uchwałą Rady Ministrów z 8 września 2015 r., wynosi 107 mld zł. Do rozdysponowania pozostaje więc 14,15 mld zł, pomimo że łączna wartość wszystkich zadań ujętych w programie drogowym wynosi blisko 200 mld zł.

Obecnie w MIB trwają prace nad aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Projekt zmian zostanie przedstawiony w lutym tego roku. MIB zaprezentuje wkrótce także wyniki prowadzonych prac nad opracowaniem warunków umownych dla nowych postępowań przetargowych na projektowanie i budowę dróg.

Słowa kluczowe inwestycje drogowe