Przegląd prasy

Pracodawca zweryfikuje ważność prawa jazdy

23 maja 2024

Pracodawca zweryfikuje ważność prawa jazdy
(fot. wzór)

We francuskiej przestrzeni internetowej działa nowa, bezpieczna i łatwa w działaniu usługa/portal on-line Verif Permis [kliknij], która umożliwia pracodawcom w publicznym transporcie drogowym osób lub rzeczy sprawdzenie, czy ich pracownicy-kierowcy posiadają ważne prawo jazdy.

Oczywiście pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o każdym ograniczeniu jego uprawnień do kierowania pojazdami lub unieważnieniu jego prawa jazdy: zawieszeniu, unieważnieniu, unieważnieniu itp. Jednak praktyka w transporcie drogowym osób lub rzeczy jest różna. Francuzi w tym zakresie mają usługę on-line pn. Verif Permis (sprawdź prawo jazdy). Pracodawcy mają w ten sposób możliwość uzyskania dostępu do informacji o ważności prawa jazdy osób, które zatrudniają jako kierowcy, w celu poprawy prewencji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Usługa jest płatna, pracodawca wykupuje dostęp w ramach którego otrzymuje: szybką weryfikację ważności lub nieważności prawa jazdy zatrudnianych kierowców. Dodajmy, iż informacja nie dotyczy stanu tzw. punktów karnych. Prawne i praktyczne aspekty usługi były konsultowane z organizacjami zawodowymi i związkowymi i oficjalnie ogłoszone dekretem rządowym z dnia 15 lutego 2024 r. Jak dowiadujemy się z ogłoszonego komunikatu prasowego może ona dotyczyć pawie 700 000 kierowców i 33 500 firm.

Zaletami systemu są: otrzymywanie certyfikowanych i bezpiecznych informacji jako dowód weryfikacji, bezpieczeństwo samej platformy. Odpowiedź - wynik weryfikacji - natychmiastowy (w ciągu kilku minut). Informacje obejmują komunikat o wydanym uprawnieniu, o jego kategorii, ważności (ważny, nieważny, zawieszony), o ograniczeniach np. zakaz jazdy nocą itd. Przekazywane dane te pochodzą z Krajowego Systemu Praw Jazdy (SNPC). Jak zastrzegają administratorzy portalu - informacje te dotyczą wyłącznie francuskich praw jazdy i nie mogą być wykorzystywane poza kontekstem zawodowym. (jm)