Przegląd prasy

Rok 2018 W NASZYM OBIEKTYWIE

11 stycznia 2019

Rok 2018 W NASZYM OBIEKTYWIE
(fot. Jolanta Michasiewicz)

ROK 2018 obfitował w wiele zmian wieloma decyzjami, działaniami, inicjatywami. Pisaliśmy o nich, wspólnie analizowaliśmy, prowadziliśmy dyskusje redakcyjne i te na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Przypomnijmy kilka najważniejszych z nich, śledziliśmy i dokumentowaliśmy je, choć nie wszędzie mogliśmy być, popatrzcie na naszą autorską galerię:

12.1         Uchwalenie ustawy o elektromobilności, a tym samym zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, w miastach mogą powstawać strefy czystego transportu;

15.1         Minister Andrzej Adamczyk informuje, iż rok 2017 był najlepszym pod względem bezpieczeństwa drogowego od 17 lat. Przekroczyliśmy magiczną granicę 3 tys. ofiar śmiertelnych;

4.6           Ustawodawca przesuwa granicę obowiązywania zmian ustawowych wynikających z wdrożenia systemu CEPiK 2.0. Okres próbny i obowiązki młodych kierowców – tez określenia terminu.

8.6           Odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”. Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Tomasz Matuszewski zaproponował DEKLARACJĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI;

20.6         Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ma 22 lata. Praktycy i eksperci mówią o potrzebie zmian, napisania nowej, nowoczesnej;

22.6         W życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w której pomieszczono przepis o tzw. wyższej konieczności. Kierowca nie utraci prawa jazdy; jeżeli będą miały miejsce wyjątkowe okoliczności;

3.7           Fałszywe oświadczenie we wniosku o wydanie prawa jazdy będzie karane więzieniem.

7.8           Instruktorzy nauki jazdy postulują ustanowienie DNIA INSTRUKTORA. Petycja w sprawie święta zostanie złożona do kancelarii Senatu RP 4.1.2019;

23.8         Tragedia podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Wypadek na przejeździe kolejowym ze skutkiem śmiertelnym.

29.8         Obowiązują nowe znaki drogowe oznaczające granice stref czystego transportu;

25.9         Konferencja w MORD w Krakowie. W całym kraju odbywają się obchody jubileuszy 20-lecia powołania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego; - Działalność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wpływa bezpośrednio na prawidłowy rozwój cywilizacyjny naszego kraju, który w dużej mierze opiera się na motoryzacji. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec potencjalnych zagrożeń wynikających z jej rozwoju, to obok kształcenia i weryfikowania umiejętności nowych kierowców, jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na instytucjach odpowiedzialnych za poziom wiedzy o zasadach ruchu drogowego - powiedziano podczas obchodów Jubileuszu w stolicy Małopolski;

1.10         Kierowcy nie muszą okazywać podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nie będą za ich brak karani mandatem. Prawa jazdy – obowiązkowe;

1.10         Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi (kat. C i C1 prawa jazdy);

10-12      Trwa niezwykle ważna kampania społeczna zatytułowana „Nie skreślaj życia tak prędko”. Samochód łatwo rozpędzić, a trudno zatrzymać – przypominają eksperci. Wydarzenie - przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. – Wiemy wszyscy, nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków panujących na drodze to jest jedna z najcięższych przyczyn wypadków na polskich drogach. I to jest największe zagrożenie dla życia i zdrowia naszych obywateli. (…) Dziś rozpoczynamy jedną z najważniejszych batalii o umysły polskich kierowców. (…) Państwo dalej musi inwestować w bezpieczną infrastrukturę (…) – mówiono podczas inauguracji;

19.10       Ministrowie cyfryzacji i infrastruktury, Marek Zagórski i Andrzej Adamczyk prezentują tzw. „pakiet deregulacyjny”, którego celem są dalsze ułatwienia dla polskich kierowców. Minister Adamczyk dziękował za współpracę resortowych zespołów pracujących nad propozycjami i rozwiązaniami dla kierowców i właścicieli pojazdów. Projekty ustaw jednak nie zostają opublikowane;

3.11         Poborcą opłaty elektronicznej za przejazd drogami staje się GITD. Zmienia się operator i rozpoczynają prace nad nowym systemem;

13.11       Z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego odbywa się seminarium pn. „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”. Odbywa się dyskusja nt. społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów. Przyjęto tzw. Deklarację 13. Listopada;

15.11       Liczba kierowców prowadzących po narkotykach wzrosła – w ciągu trzech lat – o 50% - jak wynika z danych KGP. - Integratorem profilaktycznych działań antynarkotykowych będzie Krajowa Rada BRD i Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na następne dziesięć lat – mówił Konrad Romik, sekretarz KRBRD;

12.12       Spotkanie organizacyjne Grupy Inicjatywnej Społecznej Inicjatywy Nieobojętnych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Przyjęto strukturę Grupy, powołano sekretariaty Zespołów roboczych;

22.12       Kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B mogą – bez dodatkowych uprawnień – jechać trójkołowcem;

28.12       Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Przyszły kierowca-mechanik i technik transportu drogowego nadzieją dla branży transportowej;

Zachęcamy do ARCHIWUM NASZYCH PUBLIKACJI – https://www.prawodrogowe.pl/

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS