Przegląd prasy

Rozmowy o fotoradarach

21 marca 2017

Rozmowy o fotoradarach
Aleksiej Awramienko, wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Białoruskiej (Fot. GITD)

W ramach negocjacji drogowych umów międzynarodowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym gościło wiceministra Transportu i Komunikacji Republiki Białoruskiej - Aleksieja Awramienko. Stronę polską reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło oraz Adrian Mazur dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej. Gospodarzem spotkania w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD był dyrektor Marek Konkolewski.

Podczas spotkania zaprezentowano działania CANARD w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym wpływu systemu automatycznego nadzoru na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Omówiono również sposób organizacji systemu, jego założenia i cele oraz kwestie formalne związane z egzekwowaniem odpowiedzialności za wykroczenia w ruchu drogowym. Podczas wizyty, wiceministra Aleksieja Awramienko zainteresował w szczególności poziom automatyzacji działań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz prace systemu wspomagającego prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Delegacji zaprezentowano budowę oraz działanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoaradary) oraz urządzeń zainstalowanych w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego, które na co dzień patrolują drogi aktywnie nadzorując zachowania kierujących. Wiceminister Aleksiej Awramienko z uwagą przyglądał się zasadom działania systemu służącego do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów, sugerując tym samym chęć wdrożenia tego rozwiązania na terenie Białorusi. (GITD)