Przegląd prasy

Pierwsza Dama wspiera działania na rzecz poprawy BRD

21 marca 2017

Pierwsza Dama wspiera działania na rzecz poprawy BRD

Od prawej: Bartłomiej Morzycki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Zarządu, Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP, Dorota Olszewska, pełnomocnik Zarządu oraz Maciej Wroński, członek Zarządu (Fot. PBD)

Przedstawiciele Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego - 9.3. br. - byli gośćmi Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy (fot.).

Spotkanie było okazją do przedstawienia organizacji i celów dla jakich została powołana. Pani Prezydentowa z uwaga wysłuchała informacji o projektach, jakie prowadzi PBD. Szczególnie zainteresowała się działaniami skierowanymi do najmłodszych użytkowników dróg. Stowarzyszenie organizuje konferencję „Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych”, którą honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama. Pani Prezydentowa przyjęła zaproszenie na wydarzenie oraz była zainteresowana szczegółami i przygotowanymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. - Bardzo miłe spotkanie Partnerstwa z Pierwszą Damą, która wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Cieszymy się z poparcia naszych inicjatyw przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, bo wierzymy, że dotrą one do jeszcze szerszego grona odbiorców – informowali uczestnicy spotkania.