Przegląd prasy

Skrócony okres próbny

24 sierpnia 2018

Skrócony okres próbny
L-INSTRUKTOR - Jolanta Michasiewicz.„Skrócony okres próbny”

Portal L-INSTRUKTOR pl publikuje informację o zmianach obowiązującego we Francji okresu próbnego dla młodych kierowców. My czekamy na publikację projektu, który będzie rozwiązywał lub zmieniał podobne zasady, zapoznajmy się więc z doświadczeniami innych. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało dla kandydatów na kierowców szybszą ścieżkę uzyskania uprawnień na prawo jazdy.

Już od 2019 r. młodzi kierowcy będą mogli skorzystać z 7-godzinnego szkolenia w tzw. okresie próbnym, które ma być rozwiązaniem przyspieszającym uzyskanie docelowego prawa jazdy. Obowiązującym warunkiem ma być bezkolizyjna jazda, a co za tym idzie fakt, iż nie zostały im cofnięte tzw. punkty karne (przewidziane na okres 2 lat, nie jak to ma miejsce w trybie jazd szkoleniowych z osobą towarzyszącą – na okres lat 3). Szkolenie jest przewidziane wyłącznie dla osób, które egzamin zdają po raz pierwszy.

Procedura ma być następująca: ukończone szkolenie w ośrodku szkolenia, zdany egzamin państwowy i właśnie wówczas – po upływie siedmiu miesięcy do roku - to nowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na drodze i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, "To powinno być raczej teoretyczne, z tematami na temat narkotyków, alkoholu, jak zapobiegać naruszeniom zasad. Ważne, aby początkujący kierowcy doskonalili swoje doświadczenie, rozumieli przyczyny i potrafili unikać zagrożeń w ruchu drogowym - mówił do mikrofonów stacji BFM TV Frédéric Martinez, prezes sieci francuskich szkół nauki jazdy (ECF). Ostateczna treść nowego szkolenia zostanie doprecyzowana do końca roku. Mają być one prowadzone w certyfikowanych szkołach jazdy. Ten półroczny okres ma być też wykorzystany na szkolenie instruktorów i uzyskanie akredytacji przez szkoły jazdy. Nie są znany także koszt kursu, szacunkowo mówi się o kwocie 100 euro.

Informację taką opublikowano w miniony czwartek, przepisy mają dotyczyć młodych kierowców, którzy uprawnienia uzyskają po 1 stycznia 2019 r. Czyli pierwsze szkolenie z zakresu brd zostanie zrealizowane w czerwcu 2019.

To kolejny krok ułatwiający i przyspieszający uzyskanie upragnionych uprawnień. Jesienią 2017 r. przeprowadzono rewolucyjne zmiany w bazie pytań testowych stosowanej podczas egzaminu. Zdawalność jego części teoretycznej to tamtej chwili wynosiła nawet 17%, dokonano przeglądu bazy, powołana specjalnie w tym celu grupa ekspertów, w tym z zakresu techniki kierowania pojazdem. Usunięto pytania najmniej czytelne, część poprawiono, inne pozostawiono. Aktualnie obowiązuje baza obejmująca ponad 700 pytań. Zapowiedziano wówczas stopniowe uzupełnianie bazy, tak aby był to zestaw obejmujący 1000 pytań. Wprowadzane pytania miały być przede wszystkim związane z rzeczywistymi sytuacjami w ruchu drogowym. Mniej zasad, więcej zdrowego rozsądku i znajomość kodeksu drogowego – taką przyjęto logikę na zasady nowego egzaminu. (jm)