Legislacja

W sprawie odmiejscowienia wydawania praw jazdy

24 sierpnia 2018

W sprawie odmiejscowienia wydawania praw jazdy
Wzór dowodu osobistego (awers) wg rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Kancelaria Sejmu RP opublikowała właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Znajdujemy tam też ułatwienia, które – jak to jest projektowane – zostaną wprowadzone do ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi; wyposażenia dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany "profilem osobistym" zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online.

Z kolei poseł Marek Wójcik w kontekście wcześniej uchwalonych i dynamicznie wprowadzanych zmian w procedurach wydawania tego najważniejszego dla obywatela dokumentu zadaje pytanie. Pyta ministra infrastruktury: - Czy istnieje możliwość, aby na wzór dowodu osobistego umożliwić wydawanie prawa jazdy w dowolnym starostwie powiatowym/urzędzie miasta na terenie kraju? Swój pomysł nazwał „odmiejscowieniem wydawania prawa jazdy”. W uzasadnieniu przywołuje ustawę z 2010 r. o dowodach osobistych, która wprowadziła i ma wprowadzić jej nowelizacja, a dotyczy szeregu nowych rozwiązań, m.in. rozszerzając katalog przesłanek wymiany dowodu osobistego czy odmiejscowiając procedurę wydania dowodu osobistego. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na to drugie rozwiązanie, ponieważ znacznie ułatwiła ona życie Polaków. Odmiejscowienie umożliwiło złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski, a nie tylko w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie zamówienia i odbioru prawa jazdy w dowolnym urzędzie. (jm)