Przegląd prasy

Strategia i działania na rzecz branży przewozów drogowych. Konferencja w Tęgoborzu

15 września 2021

Strategia i działania na rzecz branży przewozów drogowych. Konferencja w Tęgoborzu
Tęgoborze, 10.9.2021. Konferencja Transportowa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportowych „Galicja” (fot. Marek Górny)

W miniony piątek - 10 września 2021 roku, w Tęgoborzu odbyła się Konferencja Transportowa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportowych „GALICJA” (OSPT): „Transport 2022 - strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycji branży przewozów drogowych”.

Te wrześniowe Konferencje mają swoją wieloletnią tradycję, niestety w ubiegłym roku przerwaną stanem epidemii. Tym bardziej ta tegoroczna zorganizowana pod hasłem „Transport 2022 - strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycji branży przewozów drogowych” cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Przybyło kilkuset przewoźników drogowych z całego kraju, jak również goście z zagranicy - z Włoch, Ukrainy, Słowacji. Gośćmi wydarzenia byli wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GITD, Krajowej Agencji Skarbowej.

Konferencję zdominowały zagadnienia funkcjonowania transportu drogowego w kontekście wdrożenia przepisów Pakietu Mobilności oraz krajowych regulacji prawnych związanych z wdrożeniem sytemu poboru opłat drogowych e-Toll. Kilkugodzinna dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami organów państwowych, a przewoźnikami wskazała na istotne problemy w praktycznej realizacji przyjętych rozwiązań prawnych. Pokazały one poważne zagrożenia dla branży transportowej wynikające z braku rzetelnych konsultacji z przedstawicielami środowiska transportowców przy tworzeniu prawa.

Moją uwagę zwróciły dwa elementy. Pierwszy - związany z obowiązkiem tworzenia harmonogramów pracy kierowcy z miesięcznym wyprzedzeniem (!), bez możliwości jego korekty lub zmian. Spowoduje to podniesienie nie tylko kosztów zatrudnienia kierowcy, ale również może doprowadzić do paraliżu przewozów ze względu na ich dynamikę i zmienność. Przewoźnicy podkreślani brak realnej możliwości planowania pracy kierowcy z takim wyprzedzeniem. Drugi problem to zmiana systemu poboru opłat na e-Toll. Przybliżając temat mniej zorientowanym wyjaśniam, iż każdy użytkownik pojazdu - o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - do 30 września br. (!) musi wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania do systemu danych lokalizacyjnych: za pomocą darmowej aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym, lokalizatorów fabrycznie zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU). Pomimo zapewnień przedstawicieli KAS o prawidłowym funkcjonowaniu procesu dokonywania zmian, przewoźnicy wskazywali na istotne problemy. Przede wszystkim dotyczą one nieprawidłowego funkcjonowania aplikacji telefonii komórkowej (brak pełnego pokrycia zasięgiem, zrywanie połączeń itp.). Odnotowano kwestie niedostatecznej sprawności systemu zakładania IKK. Wskazywano na ewidentnie przeciążony system. Jak podkreślali przewoźnicy sprawnie działający system powinien każdego dnia zarejestrować ok. 50 tys. klientów, aby zakończyć tę procedurę właśnie do 30 września. Wiele obaw wzbudził system dystrybucji urządzeń OBU czy programów dostosowawczych do nowych funkcji ZSL, gdyż istnieje obawa o zapewnienie przez dedykowanych przez KAS dostawców urządzeń i programów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Podobnie wątpliwą postrzegana jest kwestia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie urządzeń. Przewoźnicy wskazywali na jednostronne obciążenie odpowiedzialnością za skutki ewentualnych nieprawidłowości - odpowiedzialność wyłącznie przedsiębiorstwa transportowego.

Bardzo sobie cenię - jako wieloletni szkoleniowiec - możliwość uczestniczenia w tego typu konferencjach. Wydarzeniach, w trakcie których można skonfrontować wiedzę teoretyczną z doświadczeniem, z praktycznymi doświadczeniami branży transportowej. Wsłuchując się w głosy wypowiadane w dyskusji poszerzamy wiedzę teoretyczną. Poznajemy różnorodne, często nieprzewidziane aspekty zastosowania przepisów w praktyce i to z pierwszej ręki. Stąd też gorące podziękowania dla organizatorów Konferencji za umożliwienie nam udziału. Dziś stając przed kierowcami na sali wykładowej będę miał o wiele szersze spojrzenie na przekazywane treści.

Marek Górny (Kraków)

Ps. Za zaproszenie do udziału w Konferencji raz jeszcze bardzo dziękuje redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS