Legislacja

Jest poprawiony projekt ustawy o transporcie drogowym

15 września 2021

Jest poprawiony projekt ustawy o transporcie drogowym
Sejm RP. Druk nr 1543. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1508) [kliknij]

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Miało ono miejsce w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury – co też szczegółowo relacjonowaliśmy. Dziś Kancelaria Sejmu opublikowała Sprawozdanie i załączony poprawiony projekt ustawy [kliknij].

W głosowaniu za przyjęciem procedowanej ustawy wraz z wprowadzonymi poprawkami udział wzięło 27. Posłów: ZA - głosowało 26, PRZECIW - 1, WSTRZYMAUJĄCYCH SIĘ nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.

W dniach 15, 16 i 17 września br. odbędzie się 37. posiedzenie Sejmu RP, przewidziano rozpatrzenie Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Posłem Sprawozdawcą komisji wybrany został poseł Jerzy Paul. (jm)