Przegląd prasy

Sztuczna inteligencja (AI) - szanse

30 stycznia 2024

Sztuczna inteligencja (AI) - szanse
(fot. PIXABAY)

Czas zacząć, a niektórzy mówią „już bardzo późno”, a więc czas zacząć analizować jaką rolę spełni sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI, SI)? W czym może pomóc? Jakie daje szanse? A w edukacji? Eksperci twierdzą, że może istotnie ułatwić i usprawnić proces nauczania na każdym etapie. Tematyka wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji zyskuje coraz większą popularność wśród nauczycieli, wykładowców itd. Może też instruktorów i egzaminatorów. A dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Cdn.

W Ministerstwie Cyfryzacji uroczyście ogłoszono powołanie zespołu doradczego PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski [kliknij]. Powołany przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego zespół tworzą specjalistki i specjaliści sprawdzeni na najlepszych uczelniach i w największych firmach sektora technologicznego, którzy zdecydowali się zaangażować pro bono i połączyć siły z ekspertami z administracji, by przyspieszyć rewolucję technologiczną w kraju. - Dziś inicjujemy bardzo ważny projekt, swoje wsparcie zadeklarowała grupa ekspertów z udokumentowanymi na świecie sukcesami w zakresie rozwoju AI. Ta grupa jest oczywiście otwarta i chcemy, aby dołączali do niej kolejni uczestnicy. Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, że AI zostanie wykorzystana do istotnego ulepszenia funkcjonowania ważnych dla obywateli działań, a w konsekwencji do poprawy życia Polaków - powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji. - Prace, które będą się toczyły w ramach zespołu, to oczywiście tylko jeden z elementów naszych działań związanych ze wzmacnianiem wykorzystania tej technologii, wsparcia dla jej twórców oraz legislacji, której ona wymaga. Mamy w tym zakresie dużo do zrobienia, ale to dla mnie jeden z priorytetów - dodał. Inicjatorzy grupy określili na start 10 obszarów, w których sztuczna inteligencja ma szansę realnie i mierzalnie usprawnić działanie państwa - to zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia publicznego, skutecznego państwa oraz rozwoju, w których AI może pozwolić na zwiększenie efektywności, eliminację barier lub lepsze planowanie. Zespół będzie przygotowywać rekomendacje i dzielić się wiedzą praktyków sztucznej inteligencji z administracją rządową. - 120 lat temu dzięki wynalezieniu elektryczności, Stany Zjednoczone wyprzedziły Wielką Brytanię jako najbogatszy kraj świata. Dzisiaj, dzięki najlepszym inżynierom, to Polska ma szansę wykorzystać rewolucję sztucznej inteligencji i stać się 1 z 10 najbogatszych krajów na świecie do połowy tego stulecia - ocenia Miron Mironiuk, przewodniczący zespołu. Efektem pracy zespołu, w którym wszyscy członkowie działają pro bono i w oparciu o najwyższe standardy etyczne, będzie opracowanie konkretnych propozycji rozwiązań i narzędzi, mających na celu skuteczne rozwiązanie problemów w starannie wyselekcjonowanych obszarach.

Jak się dowiadujemy - eksperci spodziewają się efektów na trzech polach. Po pierwsze: przyspieszenie prac analitycznych, gdzie AI, analizując szereg danych szybciej niż indywidualny człowiek, może ogromnie przyspieszyć obsługę obywateli, np. wydawanie prostych formalnych decyzji. Po drugie: uporządkowanie tysięcy niespójnych przepisów, które marnują czas obywateli i urzędników przez niejasne prawo. AI jest w stanie wyłapać nieścisłości w dokumentach, wskazać co trzeba wyjaśnić i uspójnić. Po trzecie: planowanie strategiczne w zarządzaniu państwem. AI pozwala szybko wyciągać wnioski i z danych demograficznych, systemu zdrowia, trendów na świecie itd., stawiać tezy, na co państwo musi się przygotować w perspektywie 5, 10 czy 20 lat. Osobnym tematem jest oczywiście cyberbezpieczeństwo.

Członkowie zespołu o sztucznej inteligencji. - Rozwój sztucznej inteligencji to proces, który wykracza poza aspekty czysto techniczne. Jest to również kwestia odpowiedzialności etycznej. Co to oznacza w praktyce? Tworzone przez nas modele powinny być bezpieczne, odporne na różne warunki stosowania, bezstronne, zgodne z wartościami społecznymi i w pełni transparentne. Podczas projektowania technologii AI należy uwzględnić możliwości nadużyć. Na przykład udostępniając aplikację do klonowania głosu, umożliwiamy działania także przestępcom, którzy mogą wykorzystać aplikację do wyłudzeń. Aby temu przeciwdziałać, musimy opracować odpowiednie rozwiązania prewencyjne - mówi Agnieszka Mikołajczyk-Bareła o etycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji. - Polska w ostatnich latach padła ofiarą cyberataków, takich jak wyciek 50 tys. numerów PESEL w 2023 r., za który hakerzy zażądali okupu. Sztuczna inteligencja w złych rękach zwiększy częstotliwość i wagę tych ataków. Państwo musi być na to przygotowane. Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w Internecie i uchronienie ich przed negatywnym wpływem sztucznej inteligencji - mówi Tomasz Czajka o bezpieczeństwie w świecie z AI. -Sztuczna inteligencja może zwiększyć długość naszego życia w zdrowiu i zwiększyć jakość opieki medycznej niezależnie od miejsca zamieszkania. Ważnym pierwszym krokiem w wykorzystaniu AI w ochronie zdrowia będzie mądre zbieranie i uporządkowanie zanonimizowanych danych. Algorytmy AI analizują obrazy medyczne, takie jak rentgen, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w diagnozowaniu chorób rakowych, i wspierają lekarzy w podejmowaniu decyzji klinicznych. Na ich bazie zbudowane systemy sztucznej inteligencji dostarczają lekarzom opcje leczenia opierające się na analizie ogromnej ilości literatury medycznej i anonimowych danych oraz umożliwiają zbudowanie zautomatyzowanego systemu umawiania wizyt i przeprowadzania wywiadu medycznego. Rekomendujemy rozpoczęcie od profilaktyki raka - mówi Łukasz Kidziński o AI w zdrowiu. -Według opublikowanego w 2023 r. badania PISA poziom umiejętności matematycznych, przyrodniczych i czytania ze zrozumieniem polskich 15-latków, szczególnie w gminach wiejskich, zdecydowanie się obniżył w ostatnich latach. Polska spadła z 3. na 8. miejsce w Europie w matematyce. Nowe technologie i narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc wyrównać szansę dzięki wprowadzeniu najlepszych programów i sposobów nauczania do szkół z najsłabszymi wynikami - mówi Karol Kurach o AI w edukacji. - Jeśli chcemy mieć w Polsce najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji, to musimy inwestować w zasoby obliczeniowe, bez których nie da się prowadzić badań na najwyższym poziomie. Uważamy, że budowę nowego klastra obliczeniowego należy połączyć z szerszym programem wspierania innowacji opartych o sztuczną inteligencję, tak aby polskie firmy miały wsparcie zarówno merytoryczne jak i obliczeniowe, pozwalające na jakościowy skok technologiczny - mówi Marek Cygan AI dla rozwoju.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji oraz członkowie zespołu doradczego PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski. W jego skład wchodzą: pomysłodawca zespołu - Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI, polskiej firmy działającej na największych rynkach Azji, który we wrześniu ub.r. uruchomił pilotażowy program nauczania programowania w szkołach podstawowych „Programowanie = Nasz Drugi Język”, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Do składu dołączyli także Agnieszka Mikołajczyk-Bareła, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, Karol Kurach oraz Łukasz Kidziński. (fot. Ministerstwo Cyfryzacji)