Ministerstwo Cyfryzacji
Abonament za radio w aucie?
Legislacja

Abonament za radio w aucie?

7 marca 2024

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Kontroli Elektronicznej (UKE) pracują nad wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących kontroli radioodbiorników w samochodach. Kierowcy pełni wątpliwości co do samej opłaty abonamentowej. A jednak zgodnie ustawą o opłatach abonamentowych, abonament RTV za radio w samochodzie jest obowiązkowy. Szybko dodajmy - są zwolnienia. Nie muszą płacić abonamentu osoba, która posiada zarejestrowany odbiornik w domu i opłaca za niego abonament.

AML także u nas
Legislacja

AML także u nas

7 marca 2024

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej rozpoczęło prace nad uruchomieniem w Polsce usługi Advance Mobile Location (AML). To bezpłatna usługa alarmowa oparta na lokalizacji, czyli automatycznej geolokalizacji osoby dzwoniącej (rzędu dziesięciu metrów). Usługa polega na lokalizacji osoby dzwoniącej na numery alarmowe i ma ratować ludzkie życie. System AML został opracowany w Wielkiej Brytanii w 2014 r. Uruchomienie wszystkich funkcjonalności AML w Polsce planowane jest na 2027 r.

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK
Legislacja

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK

4 marca 2024

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, to kolejny projekt aktu wykonawczego stanowiącego realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Nowe prawo jazdy wydane w latach 2022-2023
Statystyka

Nowe prawo jazdy wydane w latach 2022-2023

7 lutego 2024

Ministerstwo Cyfryzacji - w mediach społecznościowych - opublikowało statystykę wydanych w 2023 r. nowych praw jazdy. Jak się dowiadujemy: „Tylko w ubiegłym roku uprawnienia do kierowania pojazdami zyskało aż 330 281 osób. Jak myślicie, kogo było więcej w tym gronie: kobiet czy mężczyzn? W 2023 r. nowe prawo jazdy uzyskało: 170 187 mężczyzn i 160 094 kobiet”. Resort zaznacza także: „Dla porównania w 2022 r. wydano 340 040 praw jazdy: 170 846 dla kobiet i 194 dla mężczyzn”.

Sztuczna inteligencja (AI) - szanse
Przegląd prasy

Sztuczna inteligencja (AI) - szanse

30 stycznia 2024

Czas zacząć, a niektórzy mówią „już bardzo późno”, a więc czas zacząć analizować jaką rolę spełni sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI, SI)? W czym może pomóc? Jakie daje szanse? A w edukacji? Eksperci twierdzą, że może istotnie ułatwić i usprawnić proces nauczania na każdym etapie. Tematyka wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji zyskuje coraz większą popularność wśród nauczycieli, wykładowców itd. Może też instruktorów i egzaminatorów. A dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Cdn.

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z CEP
Legislacja

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z CEP

27 grudnia 2023

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji pod numerem 221 udostępniony jest, wraz z informacją o trwającym procedowaniu, projekt Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Propozycja sporządzona została 9 listopada 2023 r. zgodnie z ustawowym upoważnieniem - art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dołącz do testów transgranicznego prawa jazdy – zachęca resort cyfryzacji
Przegląd prasy

Dołącz do testów transgranicznego prawa jazdy – zachęca resort cyfryzacji

23 listopada 2023

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do dołączenia do testów planowego rozwiązania - wdrożenia, a tu przede wszystkim wypracowania elektronicznego transgranicznego prawa jazdy, które w najbliższych latach będzie honorowane na terenie całej Unii Europejskiej. Wprowadzenie ogólnoeuropejskiego cyfrowego prawa jazdy znalazło się w pakiecie propozycji Komisji Europejskiej mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK

14 listopada 2023

Ministerstwo Cyfryzacji - zgodnie z upoważnieniem ustawowym: art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.p. 1997.98.602 oraz t.j. 2023.1047 z późn. zm.) - przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Określa ono rodzaj i zakres danych udostępnianych z ewidencji.

Polskie elektroniczne prawo jazdy ważne także w innych krajach Unii Europejskiej
Przegląd prasy

Polskie elektroniczne prawo jazdy ważne także w innych krajach Unii Europejskiej

2 listopada 2023

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat informujący o rozpoczętym pierwszym etapie pilotażu, którego celem jest szersze udostępnienie elektronicznego prawa jazdy dostępnego w mObywatelu. Tym dokumentem polscy kierowcy będą mogli wylegitymować się na obszarze państw Unii Europejskiej. Dziś jest to możliwe jedynie na terytorium Polski.

Zmiany w kwestii udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów
Legislacja

Zmiany w kwestii udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

28 września 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 września 2023 pod poz. 2028 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Wiesz, z kim jedziesz!
Legislacja

Wiesz, z kim jedziesz!

21 września 2023

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o nadchodzących zmianach uchwalonych w trosce o bezpieczeństwo pasażerów firm realizujących przewozy pasażerów przy użyciu aplikacji. - Firmy będą musiały sprawdzić, czy kurs rzeczywiście wykonuje osoba, która jest u nich zatrudniona. Ta zmiana przepisów była konieczna i jest odpowiedzią na powtarzające się doniesienia o napaściach o charakterze seksualnym - podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. 

Bez nalepek w strefach czystego transportu
Legislacja

Bez nalepek w strefach czystego transportu

20 września 2023

Z dniem 21 września br. w ogólnodostępnej usłudze HISTORIA POJAZDU będzie dostępny dla każdego zainteresowanego także dane dotyczące normy Euro. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało przepisy, które umożliwiły prowadzenie stref czystego transportu w Polsce w oparciu o system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących. Co oznacza, iż to rozwiązanie wyklucza obowiązek naklejana nalepek na szybach pojazdów.

System szkolenia kandydatów na kierowców – jest gorzej, niż źle – ocenia NIK
Statystyka

System szkolenia kandydatów na kierowców – jest gorzej, niż źle – ocenia NIK

11 września 2023

W dniu dzisiejszym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała oczekiwany raport pt. Informacja o wynikach kontroli SYSTEM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW. Opinia, w której tle mamy przecież poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - smutna, a nawet miażdżąca - cytujemy:- W Polsce w zasadzie nie istnieje spójny system szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców. Obowiązujące regulacje prawne oraz działania właściwych organów administracji publicznej, w tym Ministra Infrastruktury, nie zapewniały przygotowania kandydatów na kierowców do bezpiecznego poruszania się po drogach. Wniosek podstawowy - konieczne pilne zmiany. I tu zostały one zaadresowane do: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury, do starostów.

Jest komunikat! Minister cyfryzacji określił termin kasowania punktów, też startu kursów „-6”
Legislacja

Jest komunikat! Minister cyfryzacji określił termin kasowania punktów, też startu kursów „-6”

5 września 2023

W Monitorze Polskim z dnia 1 września br. opublikowany został Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. W nim na 17 września br. określony został termin wdrożenia rozwiązań, wraca usuwanie tzw. punktów karnych już po roku.

Minister podpisał komunikat gotowości?
Przegląd prasy

Minister podpisał komunikat gotowości?

29 sierpnia 2023

Redakcja stacji RMF24 poinformowała, iż minister cyfryzacji podpisał oczekiwany komunikat o gotowości systemów cyfrowych gotowości, która miała być przeszkodą, by za 3 tygodnie - 17 września – kierowcy mogli zredukować tzw. punkty karne. Jednak nadal czekamy.

Okres próbny: minął rok 2011, 2016, 2018 i nadal oczekujemy, a młodzi kierowcy…
Przegląd prasy

Okres próbny: minął rok 2011, 2016, 2018 i nadal oczekujemy, a młodzi kierowcy…

9 sierpnia 2023

„Rzeczpospolita” publikuje artykuł pt. „Młodzi za kółkiem muszą być kontrolowani, ale przepisy utknęły w 2018 roku” - przywołajmy zawarte w nim informacje i oceny, albowiem podejmują temat niezwykle ważny, a zegar cyka, a wypadków wciąż zbyt wiele. - Za wdrożenie tych rozwiązań odpowiada minister cyfryzacji - wskazuje rzecznik resortu infrastruktury mówiąc o okresie próbnym. Część przepisów można było wdrożyć wcześniej - podkreśla Janusz Cieszyński. Przepisy ogłoszono w 2011 r., następnie kilkakrotnie zmieniano termin ich obowiązywania, ostatni raz 2018 i utknęły.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy (tepj) – dziś dopiero początek wdrażania
Legislacja

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy (tepj) – dziś dopiero początek wdrażania

7 sierpnia 2023

- Zdajesz i jedziesz! - rozpoczynamy wdrożenie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przypomina, iż żeby od razu po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy móc kierować samochodem, już nie trzebaczekać na wydanie plastikowego dokumentu. - Tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne w mObywatelu. Usługa będzie wdrażana sukcesywnie od 7 do maksymalnie 21 sierpnia br., dlatego nie wszyscy użytkownicy znajdą ją w swojej aplikacji już dziś - podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Komunikat ministra już opublikowany
Ogłoszenia

Komunikat ministra już opublikowany

24 lipca 2023

Zgodnie z czwartkową zapowiedzią Janusza Cieszyńskiego 21 lipca br. opublikowany został Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel. Pamiętajmy, iż nie zastępuje dokumentu tradycyjnego.

7 sierpnia ruszy tymczasowe elektroniczne prawo jazdy; 21. udostępnimy wszystkim – informuje minister
Legislacja

7 sierpnia ruszy tymczasowe elektroniczne prawo jazdy; 21. udostępnimy wszystkim – informuje minister

21 lipca 2023

Nowym mobilnym dokumentem, który będzie dostępny w aplikacji mObywatel jest tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Jak zapowiedział wczoraj minister cyfryzacji dostępność będzie uruchomiona od 7 sierpnia, tak aby stopniowo, ale najpóźniej 21 sierpnia mogli skorzystać z niej wszyscy zainteresowani.

e-PD, a w nim tymczasowe elektroniczne prawo jazdy
Ogłoszenia

e-PD, a w nim tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

20 lipca 2023

Zbiór ePD został zaktualizowany wg stanu prawnego na dzień 19 lipca 2023 r. Wśród aktów ujednolicony tekst ustawy o kierujących pojazdami. W tekście dostępne są - oczekujące na wejście w życie - przepisy dotyczące tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (tepj). O termin zapytaliśmy rzecznika prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.