Przegląd prasy

Takie tablice powinny trafić na ulice wszystkich miast

2 sierpnia 2016

02050b6c407b0fa89cad207478404a93ce499fe4

(544-26)

W kilku miejscach Olsztyna postawiono tablice informacyjne przypominające kierowcom ścieżkach rowerowych i rowerzystach. Kierowcy jeżdżący "na pamięć" często zapominają o rowerzystach - tłumaczy ideę postawienia tablic informacyjnych Mirosław Arczak, oficer rowerowy Olsztyna. Zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Dlatego oficer rowerowy postawił nowe tablice informujące o tym przepisie, które niektórym kierowcom mają uświadomić, a innym przypomnieć o obowiązku właściwego zachowania wobec rowerzysty. Jak mówi Mirosław Arczak, tablice to element lokalnej kampanii społecznej, która została zainicjowana we współpracy z policją. Oczywiście rowerzystom też należy przypominać o obowiązujących przepisach ruchu drogowego np. zakazie jazdy przez skrzyżowanie bez wytyczonej ścieżki rowerowej.