Legislacja

W Kodeksie pracy o równych szansach kobiet i mężczyzn

3 sierpnia 2016

W życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP (2016.1053). Sejm VIII kadencji uchwalił nowelizację 22 czerwca 2016 r. , a prezydent podpisał ją 11 lipca 2016 r.

Słowa kluczowe kodeks pracy