Przegląd prasy

TLP czyli TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA

12 grudnia 2017

TLP czyli TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA
Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Warszawa, Airport Hotel Okęcie, 11 grudnia 2017 r. (fot. J. Michasiewicz)

Przed nami koniec 2017 roku i oczywiście czas podsumowań. Takiego też dokonała organizacja TLP czyli Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Wczoraj, 11 grudnia br. w Warszawie, zorganizowali Świąteczną Konferencję. W jej trakcie podsumowano działania TLP podejmowane w mijającym roku. To była imponująca lista. Prezes Maciej Wroński na zakończenie swojej prezentacji wskazał na problemy nierozwiązane, które trzeba kontynuować i podejmować w 2018 r., a tu: brak kierowców, model wynagradzania kierowców, zaświadczenia A1 dla kierowców spoza Unii, odpoczynek tygodniowy, rewizja dyrektywy o delegowaniu, pakiet mobilności, polska infrastruktura drogowa, nieuczciwa konkurencja. Spośród licznie przybyłych gości spotkania głos zabrał: Mirosław Suchoń - poseł na Sejm RP, Alvin Gajadhur - główny inspektor transportu drogowego, Adrian Mazur - dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Mówili o problemach rynku transportu drogowego, o trudnej pracy kierowców zawodowych, o podejmowanych i planowanych działaniach, ale także o sprawności pracy zespołu TLP, o kompetentnym doradztwie i kreatywności działania.

Świąteczna Konferencja TLP, zarówno w swojej części oficjalnej jak i tej równie uroczystej, lecz już mniej oficjalnej, była spotkaniem grona przyjaciół. Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS dziękuje za zaproszenie, za współpracę prezesowi M. Wrońskiemu i jego zespołowi. W nadchodzącym 2018 r. życzymy równie wielu sukcesów. (jm)

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” - jak piszą o sobie - została utworzona 1 sierpnia 2014 roku w Uniejowie, jako organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. (1991.55.235). Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-logistyczne będące poważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z tych firm zatrudnia po kilkuset pracowników. Swoje główne cele działania określają krótko: ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.

Fotoreportaż: Jolanta Michasiewicz