Przegląd prasy

To odpowiedź w sprawie używania alkomatów?

2 marca 2021

To odpowiedź w sprawie używania alkomatów?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Krzysztof Gawkowski złożył interpelację w sprawie alkomatów stosowanych podczas interwencji sprawdzania stanu trzeźwości. Przywoływał, iż wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wszystkie są bezpieczne. Co w tej sprawie odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia?

Do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia zaadresowana została interpelacja poselska w sprawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących użycia alkomatów. Zgłaszający - Krzysztof Gawkowski, który pisał: - Podczas interwencji sprawdzającej stan trzeźwości policjanci wykorzystują klasyczne alkomaty z ustnikiem lub przesiewowe alkomaty bezdotykowe. Według Państwowej Inspekcji Sanitarnej alkomaty bezdotykowe, bez ustnika są mniej bezpieczne niż te z ustnikiem, ponieważ narażają badanych na kontakt z wirusem w trakcie nabierania powietrza. Poseł pytał o planowane działania resortów w celu skuteczniejszej walki z kierowcami jeżdżącymi pod wpływem środków odurzających, o podstawę prawną i medyczną w oparciu o którą Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleciła Policji wykorzystywanie jednego rodzaju alkomatu, a także o liczbę działających, klasycznych i bezdotykowych alkomatów dysponuje Policja i jakie są plany zakupowe alkomatów w 2021 r.?

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - zastrzegając, iż tylko w zakresie właściwości resortu zdrowia - udzielił odpowiedzi na interpelację.

Informował o rozstrzygniętym w styczniu br. konkursie ogłoszony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia) na realizację zadania pn. „Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców”. Celem powyższego zadania jest przekazanie do miejskich przedsiębiorstw transportowych broszur edukacyjnych adresowanych do kierowców nt. używania alkoholu. - Przedmiotem zadania jest przygotowanie publikacji edukacyjnej adresowanej do kierowców zawodowych pracujących w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, od których odpowiedzialnej pracy zależy bezpieczeństwo pasażerów. W broszurze znajdą się treści dotyczące negatywnego wpływu, nawet niewielkich ilości alkoholu na sprawność psychomotoryczną kierowcy, przepisy prawa wraz z sankcjami za jazdę po użyciu alkoholu i pod wpływem alkoholu, informacje nt. picia bezpiecznego, ryzykownego, szkodliwego i uzależnienia od alkoholu. Wszystkie treści będą przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały dla osób nie zajmujących się profesjonalnie w/w problematyką. Broszura zostanie wydrukowana w blisko 160- tysięcznym nakładzie – dowiadujemy się.

W bieżącym roku ma być nadal prowadzona i aktualizowana strona internetowa www.powstrzymaj.pl powstała w ramach kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Strona zawiera: materiały i informacje dotyczące tematyki nietrzeźwości na drogach, statystyki dotyczące wypadków spowodowanych i z udziałem nietrzeźwych kierowców, statystki dotyczące wypadków drogowych w Polsce, elektroniczną wersję publikacji „Alkohol a kierowca: trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze”, regulacje prawne dotyczące nietrzeźwych kierowców, narzędzie służące do orientacyjnego pomiaru stężenia alkoholu we krwi.

Ponadto, W styczniu 2020 r. z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, jednostki podległej Ministrowi Zdrowia, Fundacja Poza Schematami rozpoczęła przygotowania do wdrożenia kampanii pt. „Bez chemii na drodze”, której celem jest ograniczanie zjawiska kierowania pojazdami pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Kampania adresowana jest do różnych grup odbiorców – kierowców, pasażerów, pieszych, młodzieży i rodziców/opiekunów, społeczności lokalnych. Idea i marka kampanii została szeroko spopularyzowana w przestrzeni wirtualnej, a do jej promocji zostały zachęcone media, urzędy i instytucje publiczne. Uruchomiona została strona kampanii stanowiąca bazę wiedzy merytorycznej. Baza ta jest regularnie rozbudowywana. Przygotowano także spot telewizyjny emitowany na VOD, spot radiowy oraz film edukacyjny dla rodziców (jego zadaniem jest prezentowanie podstawowych zasad dotyczących procesu modelowania w kontekście zasad bezpiecznego korzystania z dróg).

Natomiast w październiku 2020 r. odbyła się interaktywna konferencja prasowa pt. Uwaga! Narkotyki za kierownicą, transmitowana za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. Status Partnera Kampanii uzyskały zainteresowane współpracą samorządy, korporacje taksówkarskie i blogerzy. Partnerzy otrzymali materiały promocyjno-informacyjne kampanii do dystrybucji (logotyp i bannery, ulotki, naklejki, opaski odblaskowe). Kampanię promowano m.in. na konferencji „Perspektywy Lecznictwa Odwykowego” organizowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego. Promocja przekazów kampanii prowadzona jest też w mediach społecznościowych.

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (570 placówek) otrzymały broszury „Od Ciebie wszystko się zaczyna” (scenariusze zajęć z rodzicami uczniów wzmacniające bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym), ulotki edukacyjne oraz opaski odblaskowe. Broszury – scenariusze zajęć psychoedukacyjnych z rodzicami – przeznaczone są do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów. Kampania jest kontynuowana w 2021 r., planowane jest dokonanie adaptacji wyżej wymienionych scenariuszy zajęć do realizacji online. Stworzy to możliwość, w zależności od warunków epidemicznych, na realizację działań z rodzicami/opiekunami za pośrednictwem mediów elektronicznych lub stacjonarnie. Po adaptacji, nowa wersja programu zajęć Od Ciebie wszystko się zaczyna zostanie zamieszczona na stronie kampanii i będzie promowana wśród potencjalnych realizatorów (pedagogów, psychologów szkolnych) i sponsorów takich zajęć (np. samorządy).

Dodatkowo planowane jest opracowanie scenariuszy debat z uczniami szkół ponadpodstawowych, na temat bezpieczeństwa na drodze w odniesieniu do celów kampanii. Scenariusze zostaną od razu przygotowane w dwóch wersjach – do wykorzystania online oraz stacjonarnie a także zostaną zamieszczone na stronie kampanii i będą promowane.

Przypomnijmy kwestię sformułowaną przez posła: w sprawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących użycia alkomatów, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji pozostających we właściwości Ministra Zdrowia. Czyli na wyjaśnienia czekamy nadal. Czekamy na informację resortu spraw wewnętrznych i administracji. (jm)