Przegląd prasy

Tzw. ryzyka związane z pojazdem. Sprawdź też jego dane zagraniczne

6 kwietnia 2018

Tzw. ryzyka związane z pojazdem. Sprawdź też jego dane zagraniczne
Chcesz zakupić pojazd zza granicy – sprawdź DANE ZAGRANICZNE w e-usłudze HISTORIA POJAZDU systemu CEPiK 2.0 (fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie programu CEPiK 2.0 tym razem poseł Adam Andruszkiewicz złożył interpelację zaadresowaną do ministra cyfryzacji (interpelacja nr 20561). W tym wypadku poseł zainteresowany jest usługą - działającą w ramach programu - pn. HISTORIA POJAZDU. - Program CEPiK 2.0 umożliwia sprawdzenie historii samochodu, zanim zostanie on zarejestrowany w kraju. Usługa ta została rozszerzona o auta zagraniczne, wcześniejsza wersja nie pozwalała na sprawdzenie samochodów zza granicy (…), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania - pisze poseł. Poniżej pytania posła zestawione z odpowiedziami, jakich udzielił resort cyfryzacji, a w jego imieniu Marek Zagórski, sekretarz stanu. Minister przypomniał, iż w grudniu 2017 r. udostępniona została dodatkowa funkcjonalność e-usługi - sprawdzenie historii danego pojazdu w zagranicznej bazie danych, udostępniając informacje o tzw. ryzykach związanych z pojazdem, którego dotyczy zapytanie. Następnie, w styczniu 2018 r. kolejna odsłona rozszerzyła aktualizację o pojazdy, które nie zostały zarejestrowane na terenie kraju. Informacje prezentowane w e-usłudze w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemu zewnętrznego i opierają się na danych uzyskiwanych przez ten system m.in. z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich, m.in. Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii. Czy korzystamy z usługi? Zachęcamy do lektury poniższych zestawień. (jm)

Pytanie 1. Czy prawdą są powyższe informacje?

Odpowiedź resortu cyfryzacji: System CEPiK 2.0 za pośrednictwem e-usługi dla ludności Historia Pojazdu umożliwia dostęp do informacji o danym pojeździe oraz historii jego użytkowania. Od momentu udostępnienia e-usługi w czerwcu 2014 r. Historia Pojazdu umożliwia dostęp do danych o pojazdach zarejestrowanych w kraju. Usługa wyświetla informacje gromadzone w ewidencji od momentu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce i pozwala sprawdzić m.in. następujące dane:

- dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,

- terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację czy posiada aktualne badanie,

- odczyt licznika zarejestrowany podczas badań technicznych (w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacje o odczycie licznika gromadzi się począwszy od 2014 roku),

- informację, czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

- liczbę właścicieli i województwo rejestracji,

- informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,

- informację, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Modernizacja systemu pozwoliła na rozszerzenie e-usługi o dodatkową funkcjonalność sprawdzenia historii danego pojazdu w zagranicznej bazie danych, udostępniając informacje o tzw. ryzykach związanych z pojazdem, którego dotyczy zapytanie. Pierwsza z aktualizacji Historii Pojazdu wdrożona w grudniu 2017 r. umożliwiała sprawdzenie w bazie zagranicznej pojazdów już zarejestrowanych na terenie kraju. Kolejna odsłona udostępniona w styczniu 2018 r. rozszerzyła aktualizację o pojazdy, które nie zostały zarejestrowane na terenie kraju. Informacje prezentowane w e-usłudze w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemu zewnętrznego i opierają się na danych uzyskiwanych przez ten system m.in. z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich, m.in. Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii. E-usługa udostępnia informacje o następujących ryzykach związanych z pojazdem, którego dotyczy zapytanie wskazując, czy dane ryzyko zostało lub nie zostało odnotowane dla wskazanego pojazdu:

- kradzież,

- złomowanie,

- powypadkowy,

- uszkodzony,

- przekręcony licznik,

- niedopuszczony do ruchu

- służył jako taxi.

W przypadku kiedy pojazd nie został znaleziony w bazie CEP (tzn. nie jest zarejestrowany w kraju) użytkownik może sprawdzić ryzyka dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy wyłącznie przez zalogowanie się przez Profil Zaufany. W przypadku kiedy pojazd został znaleziony w bazie CEP (tzn. jest zarejestrowany w kraju) użytkownik może sprawdzić ryzyka dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez logowania się przez Profil Zaufany.

Pytanie 2. Czy system jest już w pełni aktywny i sprawdza się?

Odpowiedź resortu cyfryzacji: Usługa dla ludności Historia Pojazdu została udostępniona w czerwcu 2014 r. i od tego momentu monitoring odnotowuje statystyki odsłon serwisu. Od początku 2016 roku liczba odsłon nie spadła poniżej 1 000 000 miesięcznie, natomiast od początku 2017 r. zaobserwowany został systematyczny wzrost wolumetrii. Statystyki potwierdzają zatem, że system sprawdza się i jest w pełni aktywny. Szczegółowe statystyki zostały przedstawione w ramach odpowiedzi na pytanie nr 4

Pytanie 3. Czy system ten jest bezpieczny?

Odpowiedź resortu cyfryzacji: E-usługa Historia Pojazdu pozwala użytkownikom na wyszukanie informacji o pojeździe na podstawie danych identyfikujących konkretny pojazd tj.:

- numer rejestracyjny pojazdu,

- numer VIN, ramy podwozia pojazdu,

- datę pierwszej rejestracji pojazdu.

Powyższy zestaw danych został określony w sposób, który zapewnia, że pojazd może sprawdzić wyłącznie osoba, która dysponuje dokumentem pojazdu albo której dane te zostały dobrowolnie przekazane przez właściciela. Data pierwszej rejestracji pojazdu znajduje się bowiem wyłącznie na dokumencie. Zwrotnie, w usłudze udostępniane są informacje o pojeździe – na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W ramach usługi nie udostępnia się danych osobowych.

Pytanie 4. Ilu użytkowników skorzystało z tego systemu?

Odpowiedź resortu cyfryzacji: Poniżej przedstawiam tabelę prezentującą liczbę odsłon serwisu w każdym miesiącu od czerwca 2014 r. do marca 2018 r. Liczba zapytań kierowanych do systemu zewnętrznego od początku działania usługi (grudzień 2017 r.) wynosi około 330 000, przy dziennej wolumetrii zapytań około 1 100.

Miesiąc działania usługi     Odsłony serwisu

Czerwiec 2014                       2 379 771

Lipiec 2014 1                            600 919

Sierpień 2014                           858 793

Wrzesień 2014                         672 174

Październik 2014                     571 660

Listopad 2014                          598 427

Grudzień 2014                         523 377

Styczeń 2015                            709 592

Luty 2015                                  842 979

Marzec 2015                             869 646

Kwiecień 2015                          788 236

Maj 2015                                   860 714

Czerwiec 2015                          806 315

Lipiec 2015                               731 105

Sierpień 2015                           755 936

Wrzesień 2015                         770 739

Październik 2015                     960 883

Listopad 2015 1                       252 819

Grudzień 2015                      1 139 824

Styczeń 2016                         1 330 986

Luty 2016                               1 408 615

Marzec 2016                          1 569 720

Kwiecień 2016                       1 382 099

Maj 2016                                1 222 206

Czerwiec 2016                       1 099 788

Lipiec 2016                            1 151 307

Sierpień 2016                        1 079 298

Wrzesień 2016                      1 145 227

Październik 2016                  1 384 401

Listopad 2016                       1 370 464

Grudzień 2016                      1 226 847

Styczeń 2017                         1 590 192

Luty 2017                               1 530 460

Marzec 2017                          1 787 149

Kwiecień 2017                       1 591 533

Maj 2017                                1 610 157

Czerwiec 2017                       2 937 388

Lipiec 2017                            2 788 342

Sierpień 2017                        2 083 211

Wrzesień 2017                      9 913 741

Październik 2017                  6 479 364

Listopad 2017                       5 313 643

Grudzień 2017                      2 097 199

Styczeń 2018                         3 504 908

Luty 2018                               3 366 152

Marzec 2018                          3 133 857