Przegląd prasy

Uważność na drodze = bezpieczeństwo

3 października 2019

Uważność na drodze = bezpieczeństwo
Niebo. Kampania Obudź się! Uwaga = życie (screen) [kliknij]

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przygotował interesującą kampanię społeczną, którą zatytułował: „Obudź się! Uwaga = życie”. W niej apel o uwagę, wrażliwość, odpowiedzialność i wzajemne zrozumienie wśród użytkowników drogi. Tylko tyle i aż tyle potrzeba do zmiany postaw, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa na drodze – uzasadniają.

Stołeczne statystyki. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w oparciu o audyt bezpieczeństwa podsumował, iż w roku ubiegłym ponad 75% ofiar śmiertelnych wśród pieszych to seniorzy. Zginęło 21 osób powyżej 60. roku życia, ranne zostały 253 osoby. Uzupełnijmy: osoby starsze, poruszające się pieszo, były sprawcami 135 wypadków ze swoim udziałem. Pozostałe 87% wypadków wydarzyło się z winy innych uczestników ruchu. Wśród najczęściej występujących przyczyn wypadków drogowych z udziałem pieszych - seniorów na warszawskich drogach - należy wymienić nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych (60,3 proc.) i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 proc.). Seniorzy najczęściej przyczyniają się do wypadków przekraczając jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 proc.). Najwięcej wypadków w udziałem osób starszych w 2018 r. wydarzyło się w kwietniu, maju i październiku. Najnowsza statystyka wypadków z udziałem pieszych za 2019 rok, przygotowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu jest również alarmująca - liczba śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego roku. - Wypadki z pieszymi na stołecznych drogach - to ponad połowa ogólnej liczby wypadków w 2019 roku - mówi Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Kampania społeczna. Przygotowano kampanię społeczną, którą zatytułowano: „Obudź się! Uwaga = życie” (www.kampaniaobudzsie.pl). Jej cel to poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze. Jej autorzy oceniają: Uważność na drodze - to jeden z fundamentalnych czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo. Ze swoim przekazem chcą dotrzeć do samych seniorów oraz kierowców, zwiększyć ich świadomość, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko wypadku. Chodzenie na skróty, przechodzenie na czerwonym świetle, niedostosowanie prędkości do warunków, panujących na drodze czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym – to fragment długiej listy grzechów zarówno kierowców jak i seniorów. Apelują: Uwaga, wrażliwość, odpowiedzialność i wzajemne zrozumienie wśród użytkowników drogi – tylko tyle i aż tyle potrzeba do zmiany postaw, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. (jm)