Przegląd prasy

W kasku czy bez? W kasku!

17 kwietnia 2017

W kasku czy bez? W kasku!
(fot. Renault)

Zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce prawem rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach, więc używac kasków czy nie? Statystyki i badania wskazują, że używanie kasku przez rowerzystów ogranicza rycyko poważnego urazu głowy prawie o 70%*! Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault rekomendują używanie kasów, szczególnie w przypadku dzieci.

Używanie kasku przez dzieci i nastolatków może znacznie ograniczyć ryzyko urazów głowy, zarówno na etapie nauki jazdy, jak i później, gdy zyskują umiejętności, ale nie mają jeszcze pełnej świadomości zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Najlepiej zaplanować wiosenne wycieczki rowerowe w kasku na głowie - wyjaśnia Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Warto przypomnieć, że dziecko w wieku do 7 lat może poruszać się samodzielnie na rowerze po chodniku, ale z drogi może korzystać jedynie pod opieką innego rowerzysty. Opiekun - niezależnie od szerokości chodnika, warunków atmosferycznych i innych przesłanek – może także poruszać się po chodniku wraz z dzieckiem. W przypadku dziecka w wieku powyżej 10 lat może poruszać się ono samodzielnie po drodze (bez opieki) wyłącznie jeśli posiada kartę rowerową, a jeżeli nie posiada karty rowerowej – może poruszać się po drodze pod opieką osoby starszej lub posiadającej co najmniej kartę rowerową. Możliwość jazdy po chodniku czy z opiekunem nie chroni jednak młodego rowerzysty przed upadkiem i urazami głowy. Kask może uchronić także przed obrażeniami twarzy - dodaje Zbigniew Weseli. Obliczono, że ryzyko takich obrażeń maleje w przypadku używania kasku o 33%*.

Regulacje prawne związane z używaniem kasku przez rowerzystów są różne w zależności od kraju. Najbardziej restrykcyjne prawo w tej kwestii obowiązuje np. w Australii, Nowej Zelandii czy na Malcie, tam nakaz zakładania kasku dotyczy wszystkich rowerzystów. Podobnie jest w Finlandii, ale za brak kasku nie grozi kara. W Szwecji obowiązek dotyczy osób w wieku do 15 lat, a w Hiszpanii rowerzyści muszą mieć kask, gdy poruszają się poza obszarem zabudowanym.

* Safety 2016 Finland; University of New South Wales (Prudence Creighton); theguardian.com (Bicycle helmets reduce risk)

Słowa kluczowe kask rowerzyści