Przegląd prasy

W Sejmie o dostępności e-usług

26 kwietnia 2017

W Sejmie o dostępności e-usług
K. Kwiatkowski, prezes NIK, deklarował: - Będziemy analizować, sprawdzać oraz interweniować

W poniedziałek 24.4.2017 r. w ramach e-Usługi obywatele RP otrzymali możliwość uzyskania informacji o własnych tzw. punktach karnych za wykroczenia drogowe. Jak informował rzecznik ministerstwa cyfryzacji Karol Manys: - Usługa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, do godz. 13.00 skorzystało z niej 43 tys. osób. W tym samym momencie (on-line) na portalu jest 6-7 internautów – dodał rzecznik. Ta nowa e-usługa jest dostępna bezpłatnie na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać potrzebny jest Profil Zaufany (eGO).

Tematowi dostępności do e-Usługi poświęcona była konferencja pt. „Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi”. Zorganizowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorami była fundacja WIDZIALNI.ORG oraz Ministerstwo Cyfryzacji w ramach projektu pt. Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych. Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Umiejętności cyfrowe – od powszechnych, niezbędnych do korzystania z udogodnień on-line, poprzez konieczne w nauce i pracy, do tych najwyższych, otwierających niezwykłe szanse życiowe i może miejsce w historii – są konieczne dla rozwoju Polski i Polaków. Otwierają szanse rozwojowe i umożliwiają konkurencyjność na równym poziomie z najlepszymi i najzamożniejszymi. Jak to wykorzystamy, zależy od nas samych - uzasadniają pomysłodawcy projektu. Inicjatywa powołania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce wynika właśnie ze zrozumienia tego zjawiska oraz chęci stymulowanie działań na rzecz podnoszenia umiejętności i ich wykorzystywania. 

Po zapoznaniu się z Raportem Dostępności 2017, goście i uczestnicy dyskutowali o wielu problemach dotyczących właśnie dostępności do e-usług (wśród pięciu wybranych do analizy usługa: HISTORIA POJAZDU), a raczej niedostępności dla osób z dysfunkcjami. Marek Zagórski, wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji podkreślał, że umiejętności cyfrowe to w dniu dzisiejszym umiejętność uniwersalna – jak pisanie czy czytanie. E-Usługi to nie tylko te oferowane przez biznes, ale wszystkie dostępne i przyjazne np. osobom z dysfunkcjami, czy seniorom. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski wskazał, iż wnioski Raportu Dostępności 2017 porywają się z Raportem NIK z 2015 roku. Deklarował: - Będziemy analizować obowiązki wynikające z legislacji rządowej, sprawdzać oraz interweniować. Maria Szymańska, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju omówiła stan prac nad europejską dyrektywą - Europejski Akt Dostępności i jego konsekwencje dla Polski.

Ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu Strona Internetowa bez Barier. Nagrodzono serwisy: MOPS w Cieszyn pl; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; WCAG </>; AUDIO DESKRYPCJA; SYMULATOR KOLEJOWY – www.symulator.net.pl. Nagrodzony Tomasz Kupało (www.symulator.net.pl) powiedział: - Symulator kolejowy to eksperci z różnych dziedzin ruchu drogowego, medycyny itd., którzy patrzą na bezpieczeństwo przez pryzmat technologii. Jej możliwości i dostępności. (jm)

(Fot. Jolanta Michasiewicz)