Przegląd prasy

Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowego Forum Transportu

28 kwietnia 2022

Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowego Forum Transportu
Wyzwania dla międzynarodowej społeczności transportowej, będące konsekwencją rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, były tematem spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z sekretarzem generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem. Warszawa, 27 kwietnia 2022 r. (fot. Ministerstwo Infrastruktury - mat. prasowe))

Wyzwania dla międzynarodowej społeczności transportowej, będące konsekwencją rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, były tematem spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z sekretarzem generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem. Spotkanie odbyło się na zaproszenie strony polskiej 27 kwietnia 2022 r.

W konsekwencji rosyjskiej inwazji z Ukrainy dotychczas wyjechało do Polski blisko 3 mln osób. Minister Andrzej Adamczyk przedstawił zakres udzielanej pomocy humanitarnej w dziedzinie transportu dla uciekających przed wojną. - Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy koleją dla uchodźców z Ukrainy i udostępniliśmy dodatkowe składy pociągów. Skorzystało z nich już około 1,5 mln osób. Zwolniliśmy z opłat infrastrukturalnych pojazdy przewożące pomoc humanitarną, uruchomiliśmy kolejowy transport humanitarny. Ta pomoc, ze względu na skalę, wymaga wsparcia finansowego instytucji międzynarodowych. Wspomniane już tylko bezpłatne przejazdy koleją spowodowały poważny wydatek z budżetu państwa, szacowany do końca roku na kwotę około 268 mln euro - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister A. Adamczyk przedstawił także ideę stworzenia międzynarodowej „sztafety transportowej”, czyli rozszerzenia możliwości korzystania przez ukraińskich uchodźców z bezpłatnych przejazdów koleją na terenie wszystkich państw europejskich.

Jednocześnie podkreślił potrzebę podjęcia w ramach Międzynarodowego Forum Transportu badań i analiz dotyczących konsekwencji wojny.

- Już dziś warto podjąć próbę oszacowania skali zniszczeń ukraińskiej infrastruktury transportowej i całego systemu transportowego. Warto też zastanowić się i rozpocząć proces prac projektowych na rzecz ich odbudowy po zakończonej wojnie. Jestem przekonany, że Międzynarodowe Forum Transportu odegra ważną rolę w tym obszarze. Przez Ukrainę przechodzą bowiem ważne szlaki transportowe w skali całego obszaru euroazjatyckiego – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Rozmówcy omówili także wywołane wojną problemy transportowe, infrastrukturalne i finansowe, które powodują utrudnienia w funkcjonowaniu firm transportowych i stwarzają ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Minister Andrzej Adamczyk wskazał na potrzebę dostosowania przepisów określających zasady działania przewoźników drogowych na rynku Unii Europejskiej do wyzwań, jakie stoją przed państwami takimi jak Polska w kontekście wojny na Ukrainie, związanych z realizacją przewozów towarowych.

- Powinniśmy rozważyć wprowadzenie rozwiązań umożliwiających elastyczne reagowanie na niespodziewane wydarzenia na rynku transportowym w skali międzynarodowej. Obecny bowiem problem związany z odpływem ukraińskich kierowców z Polski wzmacniany jest przez unijne przepisy Pakietu Mobilności - powiedział szef resortu infrastruktury.

Ponadto minister Andrzej Adamczyk zaapelował do sekretarza generalnego Young Tae Kim o wypracowanie przez Międzynarodowe Forum Transportu adekwatnej odpowiedzi wobec rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. - Niesprowokowana inwazja zbrojna jednego państwa członkowskiego Międzynarodowego Forum Transportu przez drugie państwo członkowskie stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale jest też działaniem całkowicie sprzeciwiającym się zasadom obowiązującym w naszej rodzinie transportowej - powiedział minister Adamczyk.

Międzynarodowe Forum Transportu (The International Transport Forum – ITF) jest organizacją międzyrządową skupiającą ministrów transportu z 63 państw członkowskich. Stanowi ogólnoświatowe forum dyskusji i wstępnych negocjacji w kwestiach strategicznych związanych z rozwojem transportu drogowego.

Źródło: Rzecznik Prasowy Ministerstwa Infrastruktury